ОБЕДИНЕНИ В РАЗЛИЧИЕТО- ПОД ТОВА МОТО ЕВРОПА ПРИЕМА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕН НА ЕС

ЕСЖозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия в обръщение към България:

“Посланието ми е преди всичко послание за поздравление. Защото това голямо историческо постижение стана възможно само благодарение на усилията на българския народ. Вашите усилия показват силно желание за свобода и демокрация, както и привързаност към европейското семейство и нашите общи ценности”

 

Александър Божков, съпредседател на Центъра за икономически изследвания:

След като българинът положи толкова много усилия, за да мине от другата страна на бариерата, сега си представя, че с многото пари нещата ще се оправят светкавично. През първите 1-2 години не може да се очаква висок процент на усвояване на европейските фондове, тъй като те са отпуснати за конкретни проекти, за които ние просто нямаме готовност. Моята оптимистично-реалистична прогноза е, че едва през 2010 година българинът ще може да усети благата на ЕС.

Стига да успеем да запазим финансова дисциплина, ние ще успеем да се справим с предизвикателствата и вярвам, че България ще бъде един достоен член на Обединена Европа. 

  

Елена Стоименова, член на Комисията за защита на конкуренцията:

Най-важното през изтеклата година, не само за мен, но и за всеки българин, е ратификацията на договора за присъединяването на България към ЕС, с което отпаднаха препятствията за пълноправно членство.

Считам, че КЗК има административен капацитет, дългогодишен опит, желание и енергия и ще се справи с предстоящите предизвикателства.

 

Костадин Манев, председател на Патентно ведомство:

Без колебание мога да заявя, че за присъединяването на България към ЕС Патентното ведомство положи много усилия и направи всичко, което се изискваше от него съгласно Договора за присъединяването ни. Тук трябва да се спомене, че с оглед хармонизиране на нашето законодателство с европейското, освен в Закона за патентите, бяха направени промени и в Закона за марките и географските означения и в Закона за промишления дизайн. Този процес на хармонизация бе обект на постоянни партньорски проверки от страна на Европейската комисия и на консултации с нея, така че нашето усещане за покриване на европейските стандарти в областта на закрилата на индустриалната собственост има покритие в резултатите от тези проверки и оценките на Комисията, които сме получили до сега.

Може да харесате още...