България е в списък 301 на наблюдаваните страни през 2013 г.

RБългария е предприела само ограничени стъпки в отговор на настоятелните опасения от страна на САЩ по отношение нарушаването на права на интелектуална собственост. В България пиратството в интернет продължава да буди сериозно и нарастващо безпокойство. На пазара действат в нарушение голям брой онлайн услуги, а правоприлагащите действия рядко завършват с присъди. Дружествата за колективно управление на права продължават да докладват за сериозни затруднения при събирането на възнаграждения и при прилагането на своите права чрез административни или юридически действия.

Недобросъвестните регистрации на търговски марки също вече са се превърнали в обичайно явление и често се регистрират поради ограничаващите действия на Българско патентно ведомство, което отговоря за регистрирането на търговските марки.

Тези и други опасения се подсилват от недостатъци в българската съдебна система. Обикновено, притежателите на права са изправени пред значителни забавяния в решаването на спорове, свързани с права на интелектуална собственост, много от които не достигат до окончателна присъда, а когато го направят, постановените мерки не са възпиращи. Българското правителство трябва да съгласува с правопритежателите и други заинтересовани страни, например ISP, изготвянето на препоръки за ограничаване на интернет пиратството.

Въпреки тези продължаващи проблеми, САЩ признават положителните стъпки, които България е предприела, за да се противопостави на нарушаването на права на интелектуална собственост на българския пазар. Например, България се е ангажирала с правоприлагащи действия, включително от страна на Министерство на културата, както и отдел „Компютърни престъпления“ към МВР, и си сътрудничи с притежателите на права за кампании, целящи справяне със софтуерното пиратство. През 2012г България предприе инициатива за легален софтуер.

САЩ насърчават България да продължи с подобряването на защитата на интелектуална собственост и усилията за прилагането и, както и да работи съвместно със Съединените щати за разработване на стратегии за решаването на тези въпроси. САЩ очаква да продължи да работи с България за решаването на тези и други проблеми.

Източник: Office of the United States Trade Representative (USTR), Special 301 Report

 

Може да харесате още...