България дигитализира досиета на търговски марки

досиетаПовече от 3.3 милиона страници, възлизащи на 77 000 отделни досиета на търговски марки са дигитализирани в Патентно ведомство на Република България в резултат на проекта „Capture and Store Historical Files“ на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO.

Проектът, осъществен в рамките на Европейските проекти за сътрудничество на EUIPO, има за цел да цифровизира хартиени файлове в националните и регионалните ведомства за интелектуална собственост на ЕС. Цифровизацията ще осигури лесен и бърз достъп до документация и данни, свързани с досиетата на търговски марки и промишлени дизайни.

Едно от нововъведенията, от които може да се възползва общността на интелектуалната собственост е разработването на инструмента MEST за извличане на метаданни. Инструментът позволява въвеждането на процес за сканиране и оптично разпознаване на символи, чрез който е възможно извличане на данни от сканирани документи.

До момента седем ведомства за интелектуална собственост са изпълнили проекта, още пет работят в момента по него.

Общият брой на цифровизираните досиета е над 850 000.

Крайната цел на проекта на EUIPO е да подпомогне участващите ведомства в създаването на работна среда без хартия и да помогне на потребителите да осъществяват електронна комуникация с националните и регионалните ведомства за интелектуална собственост в рамките на Европейския съюз.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост

Може да харесате още...