Беларус се присъедини към Хагската система за регистрация на промишлен дизайн

международна регистрация на промишлен дизайнНа 19 април 2021 г. правителството на Беларус депозира своя документ за присъединяване към Женевския акт от 1999 г. на Хагското споразумение относно международна регистрация на промишлен дизайн.

Беларус става 66-тата договаряща страна по Акта от 1999 г. и 75-и член на Хагския съюз. С присъединяването броят на държавите, обхванати от Хагската система става 92.

Последици за местни и чуждестранни заявители за промишлен дизайн

От 19 юли 2021 г. компании и дизайнери в Беларус могат да започнат да използват Хагската система за защита на своя промишлен дизайн в международен план. Единна международна заявка за регистрация на промишлен дизайн обхваща до 100 дизайна под един набор от такси – за защита в до 92 държави, което улеснява по-нататъшното навлизане на международните пазари.

Успоредно с това чуждестранните лица, търсещи защита на промишлен дизайн в Беларус, ще могат да посочват най-новата договаряща страна на Хагската система в своите международни заявки за регистрация.

Износът на Беларус включва строителна техника и тежки до свръхтежки камиони, самосвали и трактори. Страната освен това произвежда електрически автобуси и трамваи, които предлагат екологични решения за градските райони.

Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни

Заявки за международна регистрация на промишлен дизайн могат да подават лица, които:

  • са граждани на i.) договаряща страна или на ii.) страна-членка на междуправителствена организация, която е договаряща страна;
  • имат местожителство или обичайно местопребиваване в договаряща страна; или
  • имат реално и ефективно действащо индустриално или търговско предприятие в договаряща страна.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост (СОИС)


Регистриран промишлен дизайн

Правото върху регистриран промишлен дизайн е комплексно право, състоящо се от три групи правомощия за притежателя на дизайн:

  • правото да използва промишления дизайн,
  • правото да се разпорежда с промишления дизайн,
  • както и правото да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила.

Може да харесате още...