Артфестивали (фестивали на изкуствата)

DimitrinaСОИС отделя много голямо внимание на така наречените артфестивали, поради тяхнта специфика и все по-нарастващо обществено, културно и икономическо значение.

Темата за фестивалите на изкуствата и защитата на традиционни знания, използвани и демонстрирани по време на фестивала, чрез ситемата на интелектуалната собственост е широко дискутирана от Комитета по интелектуална собственост, традиционни знания, генетични ресурси и фолклор. Комитетът разглежда тези фестивали от няколко гледни точки.

От културна гледна точка, фестивалите на изкуствата предлагат съпреживяване на един уникален момент от идентичността на общността и осигуряват възможност за съживяване и запазване на културните практики.

От социална гледна точка, тези фестивали целят насърчаване на по-широко разбиране на конкретната общност, чрез предаването на знания и обмяната на опит.

От икономическа  гледна точка, те могат да генерират в дългосрочен план финансови облаги и да създадат възможности за развитие на бизнес и отваряне на работни места.

Много е важно ефективното управление на интелектуалната собственост от страна на организаторите на фестивали на изкуствата, за да бъдат защитени интересите на участниците във фестивала и техните традиционни знания. Ето защо Световната организация по интелектуална собственост си сътрудничи с организаторите на културните мероприятия за разработването и прилагането на правилни стратегии за управление и справяне с различни проблеми, свързани с традиционни знания, които могат да се проявят при такива събития.

„Фестивалът на тихоокеанските изкуства” (Festival of Pacific Arts) се провежда веднъж на четири години, а през 2012 година домакин на събитието са били Соломоновите острови. По време на фестивала над 3000 посетители се запознават с традиционна музика, танци и представления на различни културни общности, като достъпът до фестивала е свободен, а разходите на гостуващите общности се поемат от страната домакин.

Световната организация по интелектуална собственост има практика да си сътрудничи с организаторите на културни мероприятия за разработване на стратегия, свързана с интелектуалната собственост. И в този конкретен случай, организаторите на фестивала са се обърнали към организацията с молбата да предложат подходящо управление на интелектуалната собственост и традиционните обичаи и празненства.

Това, което представителят на СОИС констатира при проведеното проучване и посещение е следното. Изпълнителите и артистите са най-важната част от фестивалите на изкуствата. Техните умения и начин на представяне са това, което създава интересът към фестивалите и гради тяхната репутация. Ако не са взети необходимите мерки за защита на интелектуалната собственост, самите артисти и техните изпълнения може да бъдат обект на неразрешено използване от трети лица. Форми на това неразрешено използване са например:

Видео клипове на традиционни танци в промо клипове на туристически кампании;

CD-та с нелегално записани оригинални песни, които са вдъхновени от традиционната музика;

Реплики на традиционни костюми, които са направени по определен методи, предавани от поколение на поколение в съответната общност;

Ритуално рисуване на лица, които са използвани извън контекста на фестивала или по друг неразрешен начин;

Продажба на картички и сувенирни стоки, съдържащи изображения на традиционни танци.

Ето защо, прилагането на стратегия за управление на интелектуалната собственост и по-конкретно на традиционни знания е от изключително значение. В случая обаче, Законът за авторското право на Соломоновите острови не предвижда имуществени и неимуществени права за артистите изпълнители. Първото нещо, което представителят на СОИС препоръчва е този закон да бъде обновен именно в това направление в най-кратки срокове. Освен тази промяна, необходимо е и акредитиране на определени медии, които да получат изключителното право да заснемат и да излъчват фестивала. Всяка чуждестранна медия, изявила желание да излъчи фестивала, ще трябва писмено да изложи своите интереси и намерения за изполване на записания материал, за да може да бъде сключен договор, предвиждащ и съответното възнаграждение.

Законодателството на Соломоновите острови предвижда също така получаването на специално разрешение, включително от Министър-Председателя, ако някой желае да проведе проучване на културните общности на територията на страната или  желае да заснеме снимков или видео материал.

По препоръка на специалиста, организаторите създават лого на фестивала, под което продават произведенията на изкуството на фестивала, с което се защитават от имитатори, но следва и да го регистрират, за да могат да упражняват своето изключително право.

Предлага се също така ограничаване на вноса на стоки – имитации, а също и да се предприемат законодателни изменения с оглед признаване на наличието на права за съответните носители на традиционни умения, практикуващи обредите и танците например.

За да се постигнат желаните резултати, следва да се използва микс от инструменти на интелектуалната собственост, сред които закрила чрез регистриране на търговски марки и авторско право, които следва да се използват в комбинация с договори, протоколи и условия за достъп. Всичко това изгражда една рамка, с която се защитава интелектуалната собственост в този фестивал както и защитава от неправомерно използване на традиционните знания.

Когато се изгради тази рамка, организаторите на фестивали с основание могат да очакват да увеличат приходите си. Приходите се увеличават чрез предоставянето на права за излъчване, спонсорски договори и договори за продажба на стоки, свързани с фестивала и  др.

 

Може да харесате още...