Глобален анализ на заявките за интелектуална собственост през 2013

интелектуална собственостГлобалните патентни заявки достигнаха серия от силни годишни увеличения през 2013 г., подкрепени от двуцифрен ръст в Китай, където са били подадени 1 трета от патентните заявки в света. 

Заявленията за търговски марки са нараснали до близо 5 милиона, също предвождани от Китай.

На фона на неравномерното темпо на възстановяване на глобалната икономика, заявките за полезни модели през 2013 нарастват за четвърта поредна година.

На световно ниво в активността за подаване на заявки за интелектуална собственост е регистриран ръст от 9 % за патенти, 6.4 % за търговски марки,  2.5 % за промишлен дизай и 6.3 % за сортовете растения.

ПАТЕНТИ

Общия брой на заявките за патент през 2013 г., на световно ниво е 2.5 млн., което е с 9% увеличение спрямо 2012 година.

Китай ( 32.1%) и САЩ ( 22.3%) са получили повече от половината патентни заявки на световно ниво, докато Европейското патентно ведомство е със световен дял от 5.8 %.

Топ три Патентни ведомства през 2013 бяха Китай с 825,136 заявки, следвани от САЩ ( 571,612) и Япония ( 328,436).

На първо място по национални заявки е Китай, които в чужбина подават сравнително малко- само около 30 хиляди. САЩ и Япония са подали повече от 200 000 межународни заявки за патент.

Около 9.45 милиона патенти са  били в сила през 2013 в света, САЩ 2.39 милиона патенти ( 26 % от всички патенти в света), следвани от Япония с ( 19 %).

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

От 1995 г., досега заявленията за регистрация на търговски марки са два пъти повече. също така за пъври път посочените класове са  достигнали 7 милиона.

Общия брой на регистрираните търговски марки през 2013 година е около 3 милиона.

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН

След три последователни години на двуцифрен ръст , 2013 отбелязва един скромен ръст от 2.5 % в броя на промишлените дизайни.

През 2013 заявките съдържащи дизайн са 1.24 милиона, като 1.6 милиона са били национални заявки, а броя на межународните заявки е 180 хиляди.

НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

Заявленията за нови сортове растения достигнаха нов рекорд през 2013 с около 15.200 заявки на световно ниво, което е ръст от 6.3 %.

Европейското ведомство за сортове растения ( CPVO) – с 3 296 заявки е получило найденного заявки, последвано от ПВ на Украйна с 1.544 заявки и Китай с 1.510.

Заявителите от Холандия ( 2.943)  са подали най-много заявки, последвани от заявителите на САЩ ( 1.879) и Китай ( 1.433).

 

Може да харесате още...