Алжир се присъедини към Мадридския Протокол

търговски маркиПо-рано този месец Алжир се присъедини към Мадридския протокол за международна регистрация на търговски марки, трансформирайки Мадридската система в еднодоговорна система (One Treaty System).

На 31 юли 2015г., правителството на Народна демократична република Алжир депозира при генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост, своя документ за присъединяване към Мадридския протокол, свързан с Мадридската спогодба за международна регистрация на търговски марки. Протоколът ще влезе в сила по отношение на Алжир на 31 октомври 2015г.

Страна, подписала споразумението Мадрид на 05 юли 1972 г., Алжир беше последният от 95-те членове на Мадридската система, която не беше страна по Протокола.

Това представлява крайъгълен камък за Мадридската система и нейните потребители. От сега нататък, всички международни регистрации на търговски марки ще се уреждат изключително от Мадридския протокол. В резултат на това, подаването и управлението на международните регистрации ще бъдат опростени.

Притежателите на търговски марки в Алжир също ще се възползват от това присъединяване, придобивайки пълен достъп до териториите, обхванати от Мадридския протокол за международна закрила на търговската марка.

Мадридската система дава възможност на кандидата да подаде заявление за регистрация на търговска марка в голям брой държави, като подаде една единствена международна заявка в национално или регионално ведомство по интелектуална собственост на територията на страна/регион, който е страна по системата. Това опростява процеса на регистрация мултинационална търговска марка чрез отпадане на изискването да се подава заявление във ведомството на интелектуалната собственост във всяка страна, в която се търси закрила. Системата също така опростява последващото управление на всяка търговска марка, тъй като е възможно да се регистрират по-нататъшни промени или да поднови регистрацията чрез единна процедурна стъпка.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...