WIPO

RSS за секцията

Световна организация за интелектуална собственост
http://wipo.int/

Семинар на Хагската система за международна регистрация на промишлен дизайн

Семинар на Хагската система за международна регистрация на промишлен дизайн

Световната организация за интелектуална собственост организира Семинар на Хагската Система за Международна Регистрация на Промишлен Дизайн, в седалището си в Женева, на 13 Ноември 2014 година. Семинара ще се проведе на английски език. Програмата ще бъде, както следва: Основна информация за Хагската система; Новия интерфейс за електронни заявки за международна регистрация на промишлен дизайн чрез […]

Общо събрание на PCT

Общо събрание на PCT

От 22 до 30 септември 2014г., се проведе 46-та сесия на общото събрание на PCT съюза в Женева. Събранието назначи патнетното ведомство на Сингапур, като Межународно изследователско бюро и център за извършване на предварителна експертиза, съгалсно PCT. Общото събрание прие промени в Правилника за PCT, които ще влезат в сила на 01 юли 2015 г., […]

Създаване на международно законодателство за интелектуална собственост: Едно интервю с Франсис  Гъри

Създаване на международно законодателство за интелектуална собственост: Едно интервю с Франсис Гъри

Като глобален форум за интелектуална собственост, ( ИС ) политика, СОИС  играе ключова роля в изграждането на закони за интелектуална собственост, чийто ефекти се използват от иновациите и творчеството. Но постигането на консенсус  сред  187 държави е повече от предизвикателство. След започването на втория мандат на чело на организацията, генералния директор на СОИС, Франсис  Гъри  описава  […]

Семинар относно Мадридската система за международна регистрация на търговски марки

Семинар относно Мадридската система за международна регистрация на търговски марки

От 1996 г. Световната организация за интелектуална собственост (СОИС ) организира, в централата си в Женева, между 2-3 интензивни семинари за обучение на година за потребители, които искат да подобрят знанията си за процедурните и оперативните аспекти на Мадридската система. Програмата на всеки семинар е предназначена също така да предостави актуализирана информация относно системата и […]

СОИС съобщи новия управленски  екип

СОИС съобщи новия управленски екип

Страните-членки на СОИС, одобриха предложенията на генералния директор Франсис Гъри за нов управленски екип, състоящ се от 4-ма заместник генерални директори и 4-ма помощник-генерални директори. Новия екип ще бъде назначен на 1 декември 2014 година. Г-н Гъри благодари на досегашния екип за работата им през предишния мандат, казвайки “ Имаме много успешни резултати през този […]

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира нова база данни, за свободен достъп до богата многоезична научна и техническа терминология

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира нова база данни, за свободен достъп до богата многоезична научна и техническа терминология

Чрез своя уеб-базиран интерфейс, WIPO Pearl насърчава точно и последователно използване на термини от различните езици, и прави по-лесно търсенето и споделянето на  научни и технически познания. Базата данни първоначално включва заявки, подадени чрез Договора за патентно коопериране (PCT), но в крайна сметка ще включва и колекции от други области на СОИС, като търговски марки, […]

Видеоигрите: Компютърни програми или аудиовизуални произведения ?

Видеоигрите: Компютърни програми или аудиовизуални произведения ?

Една  от първите видеоигри е създадена преди повече от 50 години, когато един студент от Масачузетския технологичен институт (MIT) в САЩ, пише кода (елементарен по днешните стандарти), за да се създаде Spacewar, една игра, в която двама играчи изпълняват  противоракетна стрелба на  космически кораб в опит да унищожът  друг. Въпреки, че видеоигрите по своя характер […]

Кувейт се присъединява към Бернската конвенция

Кувейт се присъединява към Бернската конвенция

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) приветства министъра на външните работи и има честта да уведоми  правителството на Кувейт, на 2 септември 2014 г., за  присъединяване към Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения  от 9-ти Септември 1886 г., ревизирана в Париж на 24 юли 1971 г. и изменена на 28 септември., […]

Изменения и допълнения в правилника на PCT,  които влизат в сила от 1юли 2014 година

Изменения и допълнения в правилника на PCT, които влизат в сила от 1юли 2014 година

Събранието на системата PCT (международна патентна система), по време на срещата си в Женева от 23 септември до 2 октомври 2013 г., прие изменения в правилника на PCT, които влизат в сила от 1 юли 2014 година. Измененията се състоят от: Иска се Международната предварителна експертиза да проведе „допълнително“ проуачване по време на експертизата за […]

Глобален иновационен индекс  2014: Швейцария, Великобритания и Швеция оглавяват класацията  с окуражаващи признаци от  Субсахарска Африкa

Глобален иновационен индекс 2014: Швейцария, Великобритания и Швеция оглавяват класацията с окуражаващи признаци от Субсахарска Африкa

Темата на Глобалните иновации 2014 е “ Човешкия фактор в иновациите” , проучване за ролята на човешкия капитал в процеса на иновации, отбелязва нарастващия интерес, който са показали фирми и правителства при идентифицирането на творчески личности и екипи. Тази година на старта на Глобален иновационен индекс ( Global inovation index) , министъра индустрията на Австралия […]