Обществена поръчка с прогнозна стойност 60 000 лв за  Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България

Обществена поръчка с прогнозна стойност 60 000 лв за Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България

Патентното ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България: конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри, виртуализация и миграция на домейн, оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Предоставяне на техническа и консултантска помощ за осигуряване експлоатацията и поддръжката на нововъведената IT […]

Европейската комисия представя действия за по-добра закрила и по-добро прилагане на правата на интелектуална собственост

Европейската комисия представя действия за по-добра закрила и по-добро прилагане на правата на интелектуална собственост

Европейската комисия прие две съобщения — план за действие за справяне с нарушенията на правата на интелектуална собственост в ЕС и стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост (ПИС) в трети държави. В плана за действие на ЕС се определят редица мерки за съсредоточаване на политиката на ЕС относно прилагането на ПИС […]

Разширяване на ЕС – последици за притежателите на европейски марки

Разширяване на ЕС – последици за притежателите на европейски марки

Основната разпоредба, имаща връзка с разширяване на Европейския съюз е, че всички съществуващи заявления за регистрация на марка на Общността и вече регистрирани европейски марки автоматично се разширяват и за новите страни членки, без да е необходима каквато и да е допълнителна намеса от страна на OHIM, други компетентни органи или притежатели на права. Тази […]

Япония се присъедини към Договора от Локарно за международна класификация на промишлените дизайни

Япония се присъедини към Договора от Локарно за международна класификация на промишлените дизайни

Генералния директор на СОИС Франсис Гъри , поднася своите почитания към министера на външните работи и има честта да уведоми правителството на Япония, на 24.06. 2014 г., за присъединяването към Договора  от Локарно, установяващ  Международната класификация на промишлените дизайни, подписан в Локарно на 8 октомври 1986 г., изменен на 28.09.1979 година.   Настоящето споразумение ще […]

Седмица на работещите в сферата на интелектуалната собственост

Седмица на работещите в сферата на интелектуалната собственост

В своя Стратегически план за периода 2011-2015г., Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM) се е ангажирало да участва в иновативни дейности за обучение и сътрудничество, както на европейско, така и на международно ниво. След успеха на миналогодишното събитие, проведено в централата на OHIM през юли 2013г и в контекста на сътрудничеството с Европейското патентно […]

Benoît Battistelli с удължен мандат като Президент на Европейското патентно ведомство

Benoît Battistelli с удължен мандат като Президент на Европейското патентно ведомство

Административният съвет на Европейската патентна организация удължи мандата на Benoît Battistelli като Президент на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), с три години, до 30 юни 2018г. По време на срещата, проведена в Хага на 25 и 26 юни, Съветът изрази своята подкрепа за Европейското патентно ведомство в стратегията му за качество/ефективност, приета през 2011г., която се […]

Интелектуална собственост при футболните обувки?

Интелектуална собственост при футболните обувки?

Дизайнът и удобството на футболните обувки са се подобрили значително през последните десетилетия. Първите футболни обувки са били обикновени, скучни и много неудобни за футболистите. За разлика от тях, модерната футболна обувка е с аеродинамичен дизайн, ниско тегло и може да бъде така персонализирана, че да отговаря на индивидуалните изисквания на съвременните футболисти. Производителите на […]

Подвеждащи фактури за услуги по марки и дизайни

Подвеждащи фактури за услуги по марки и дизайни

Потребителите получават все по-голямо количество нежелани писма от дружества, които изискват заплащане за услуги за търговски марки и промишлени дизайни, напр. публикуване, регистрация или фирмени указатели. На уеб страницата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е публикуван списък с дружествата или регистрите, срещу които са постъпили оплаквания от потребители за получаване на подвеждащи фактури […]

Консорциум за достъпни книги -  да сложим край на "глада за книга" на слепите хора

Консорциум за достъпни книги – да сложим край на „глада за книга“ на слепите хора

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и група ключови партньори стартират нов съюз, за увеличаване  броя на книги в достъпен формат за използване от стотици милиони слепи хора по целия свят, повечето от,  които живеят в по-слабо развитите региони. Партньорите на Консоруциума за Достъпа на Книги – Accessible Books Consortium (ABC), официално откриха церемонията днес  в […]

Първи научно-технологичен парк в България

Първи научно-технологичен парк в България

Правителството отне от Министерството на отбраната, поради отпаднала нужда, имоти в София, обяви ги за частна държавна собственост и реши да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „София Тех Парк” АД. Имотите се намират в столичния район „Младост” и са с обща площ 39,2 дка, като върху тях са застроени 12 сгради. С […]