Пилотни програми за стимулиране на иновациите от Европейското патентно ведомство

Пилотни програми за стимулиране на иновациите от Европейското патентно ведомство

В опит да стимулира иновациите и търговията, Европейското патентно ведомство стартира пилотни програми съвместно с патентните ведомства на Канада, Мексико и Сингапур, чиято цел е да ускорят обработването на заявления за регистрация на патент, започвайки през януари 2015г. Двустранните споразумения са подписани в Женева от Президента на ЕПВ Беноа Батистели и ръководителите на трите патентни […]

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира нова база данни, за свободен достъп до богата многоезична научна и техническа терминология

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира нова база данни, за свободен достъп до богата многоезична научна и техническа терминология

Чрез своя уеб-базиран интерфейс, WIPO Pearl насърчава точно и последователно използване на термини от различните езици, и прави по-лесно търсенето и споделянето на  научни и технически познания. Базата данни първоначално включва заявки, подадени чрез Договора за патентно коопериране (PCT), но в крайна сметка ще включва и колекции от други области на СОИС, като търговски марки, […]

Индо-европейска конференция за патенти

Индо-европейска конференция за патенти

7 ноември 2014 Европейско патентно ведомство, Мюнхен Европа и Индия са важни източници на иновации, а освен това са и атрактивни пазари за технологии. Въпреки това, притежателите на информационни и комуникационни технологии (ICT) от двата региона са относително неактивни, когато става въпрос за закрилата на техните ICT изобретения на всеки от двата пазара. В дългосрочен […]

Ново онлайн обучение – регистриран европейски дизайн

Ново онлайн обучение – регистриран европейски дизайн

За да отговори на нестихващия интерес към повече курсове в сферата на интелектуалната собственост, през септември 2014г., Академията на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM организира ново онлайн обучение по европейски дизайн, което се провежда в eLearning платформата (OALP). eLearning инструментът представя ключова информация, имаща отношение към регистрираните европейски дизайни (RCD) и анализира […]

Статистически данни относно Договора от Будапеща за 2013 година

Статистически данни относно Договора от Будапеща за 2013 година

Обща информация за Договора от Будапеща Договора от Будапеща за международно признаване на депозираните микроорганизми за целите на патентната процедура, е договор, администриран от СОИС и играе важна роля в биотехнологичните изобретения. Разкриването на едно изобретение е едно от основните изисквания за предоставяне на патент. Когато изобретението съдържа микроорганизъм или друг биологичен материал, обикновеното описание […]

Защита на компютърни програми през шейсете години  в САЩ

Защита на компютърни програми през шейсете години в САЩ

Софтуерите не винаги са били патентоспособни в САЩ, въпреки че в момента патентоването е факт, не е ясно, че това винаги ще бъде така.  В миналото Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ, не е предоставяло патенти за изобретения, свързани с компютърен софтуер. През 1960 година, ПВ (патентното ведомство) на САЩ избягва предоставянето на […]

Спорът на мишоците - Дисни срещу Deadmau5

Спорът на мишоците – Дисни срещу Deadmau5

Той е канадски диджей, който забавлява публиката си, носейки уникална миша глава с огромни уши, а те са емблематичното, познато на малки и големи, студио за анимации Дисни. Повод за юридическия спор между тези Давид и Голиат е подадената от deadmau5 заявка за регистрация като търговска марка в САЩ на неговите характерни лого и шапка, […]

Видеоигрите: Компютърни програми или аудиовизуални произведения ?

Видеоигрите: Компютърни програми или аудиовизуални произведения ?

Една  от първите видеоигри е създадена преди повече от 50 години, когато един студент от Масачузетския технологичен институт (MIT) в САЩ, пише кода (елементарен по днешните стандарти), за да се създаде Spacewar, една игра, в която двама играчи изпълняват  противоракетна стрелба на  космически кораб в опит да унищожът  друг. Въпреки, че видеоигрите по своя характер […]

Кувейт се присъединява към Бернската конвенция

Кувейт се присъединява към Бернската конвенция

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) приветства министъра на външните работи и има честта да уведоми  правителството на Кувейт, на 2 септември 2014 г., за  присъединяване към Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения  от 9-ти Септември 1886 г., ревизирана в Париж на 24 юли 1971 г. и изменена на 28 септември., […]

Двоен електронен подпис за общи искания по опозиции

Двоен електронен подпис за общи искания по опозиции

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM въвежда двоен електронен подпис за съвместни искания, свързани с подадени опозиции. Често, по определени въпроси двете страни по даден спор са на едно мнение, например удължаването на периода за размисъл или удължаването на различни срокове. В други случаи, биха могли да поискат прекратяване на процедурата. Съгласно практиката на […]