Начинът, по който изглеждат магазините на Apple може да бъде търговска марка

Начинът, по който изглеждат магазините на Apple може да бъде търговска марка

Според заключение на Европейския съд, магазините на технологичния гигант Apple са достатъчно отличителни, за да подлежат на закрила като търговска марка. Немски съд е отхвърлил заявлението на Apple за регистрация на търговска марка с аргумента, че потребителите не биха счели знака за търговска марка, показваща търговския произход – изобразяването на пространството, предназначено за продажбата на […]

Оспорена регистрация на европейска марка

Оспорена регистрация на европейска марка

Заявител на европейска марка желае да регистрира фигуративната марка, представена по-долу за класове 29, 35 (реклама, търговски агенции, франчайзинг, износ и внос) и клас 39 (транспорт, складиране и дистрибуция на пилета). Опонентите оспорват регистрацията,базирайки се на испанска фигуративна търговска марка, покриваща стоки от клас 29 (месо, домашни птици и екстракти от дивечово месо) и клас […]

База данни за права на интелектуална собственост – връзка между бизнес и правоприлагане

База данни за права на интелектуална собственост – връзка между бизнес и правоприлагане

Идеята, стояща зад Базата данни за права на интелектуална собственост (Enforcement Database (EDB)) е много проста. Тя предоставя на бизнеса сигурен канал за обмен на информация с правоприлгащи органи – информация, която би могла да е жизнено важна при проследяването на фалшиви стоки. От самото си начало, Базата данни за права на интелектуална собственост става […]

Изменения и допълнения в правилника на PCT,  които влизат в сила от 1юли 2014 година

Изменения и допълнения в правилника на PCT, които влизат в сила от 1юли 2014 година

Събранието на системата PCT (международна патентна система), по време на срещата си в Женева от 23 септември до 2 октомври 2013 г., прие изменения в правилника на PCT, които влизат в сила от 1 юли 2014 година. Измененията се състоят от: Иска се Международната предварителна експертиза да проведе „допълнително“ проуачване по време на експертизата за […]

Български проект за създаване и защита на търговска марка с номинация за европейска награда

Български проект за създаване и защита на търговска марка с номинация за европейска награда

Проектът на Министерство на икономиката и енергетиката „Брандико“, за създаване на търговска марка от тренировъчни предприятия и нейната защита като Марка на Общността, спечели от Европейската комисия номинация за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството в категорията „Инвестиции в предприемачески умения“. „Брандико“ е проект, който МИЕ създаде през 2011 година и има четири издания досега. […]

Максимално оползотворяване на традиционни знания и умения на Европа

Максимално оползотворяване на традиционни знания и умения на Европа

Европейската комисия поставя началото на обществена консултация за защитата на географски указания при неселскостопанските продукти Със зелена книга Европейската комисия постави началото на консултация за евентуалното обхващане на неселскостопанските продукти от защитата на географски указания. В днешния глобализиран свят потребителите търсят начини, за да установят автентичността и оригиналността на продуктите, като очакват, че качеството и […]

Скандиране на фенове, регистрирано като търговска марка

Скандиране на фенове, регистрирано като търговска марка

Твърди се, че скандирането, наричано Hog Call, води началото си от Университета в Арканзас през 20-те години на миналия век, когато местните фермери се опитвали да окуражат футболния отбор Razorback.  Използва се от студенти, бивши възпитаници и спортни фенове,  а днес вече е и регистрирана търговска марка. Какво представлява Hog Call? Феновете започват с „Woo“ с увеличаваща се сила, […]

Конференция за патентни специалисти и представители на промишлеността

Конференция за патентни специалисти и представители на промишлеността

1-2 октомври 2014 Европейско патентно ведомство, Хага Участието на ЕПВ в дейностите, свързани с Договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty, PCT) винаги е било основен приоритет на организацията. Като водещ орган на PCT, Европейското патентно ведомство представя около 40% от всички доклади за международно търсене и 50% от международните доклади за предварително проучване. В […]

Поредна „война“ за търговска марка в Китай

Поредна „война“ за търговска марка в Китай

В резултат на най-мащабния съдебен процес в Китай, свързан с търговска марка от областта на винарската индустрия, на френския винопроизводител Castel Frères се е наложило изцяло да промени облика на търговската си марка. Castel е губещата страна в продължилото четири години дело, заведено срещу ответника Li Daozhi. Преди около 15 години, компанията на Li регистрира […]

Да се патентова ли яйцеклетката?

Да се патентова ли яйцеклетката?

Заключение на генералния адвокат по дело C-364/13 International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents

Заключение на генералния адвокат по дело C-364/13 International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents