КЗК

RSS за секцията

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

Санкция за имитация на строителна компания

Санкция за имитация на строителна компания

Санкция за имитация на строителна компания, наложи КЗК Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение,  имитация от страна на „Анел” ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в основен размер на 50 000 лв. КЗК постанови незабавно прекратяване на нарушението. Производството е образувано по искане на „Анел Корпорация” ЕООД („Анел 98” ЕООД). Дружеството, подобно […]

Производство по искане на Онлайн България

Производство по искане на Онлайн България

КЗК образува открито производство по искане на Онлайн България Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Онлайн България“ ООД  за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Фърст Пейдж“ ООД, Г. Георгиев и С. Христов, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Други производства на КЗК: […]

Санкционираха БТК за нелоялна конкуренция

Санкционираха БТК за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията санкционира БТК за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) във връзка с предлагането на таблети на привидна цена в добавка към услугата „Достъп до интернет” и наложи имуществена санкция на дружеството […]

КЗК се самосезира срещу БАНКА ДСК

КЗК се самосезира срещу БАНКА ДСК

Комисията за защита на конкуренцията се самосезира срещу БАНКА ДСК Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение от страна на „Банка ДСК“ ЕАД. В жалбата се твърди, че „Банка ДСК” ЕАД осъществява нелоялна търговска практика, предоставяйки договор за кредит с включена към него застраховка „Живот“, която в последствие при […]

Мерки за засилване на конкуренцията

Мерки за засилване на конкуренцията

Мерки за засилване на конкуренцията, обсъдиха КЗК и Световната Банка На 9 февруари 2015 г. представители на Световната банка бяха на посещение в Комисията за Защита на Конкуренцията с цел да запознаят органа по конкуренция с пилотния си проект за първоначална оценка на степента на конкуренцията в различните сектори на икономиката. Целта на тази първоначална […]

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на БТК

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на БТК

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД –  БТК за нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение състояща се в косвено налагане на извъндоговорни нелоялни търговски условия в отношенията между страните и прилагане на различни условия за едни и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те […]

Сливане между Софарма и Медика АД

Сливане между Софарма и Медика АД

Предстои сливане между Софарма и Медика АД В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, е постъпило уведомление за предстояща концентрация между „Софарма“ АД и „Медика“ АД. Основните търговски дейности на въпросните предприятия са : -„Софарма“ АД – производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и чужбина, научно-изследователска дейност в областта на фитохимията, химията […]

Съмнения за нарушения от Каската на костенурката

Съмнения за нарушения от Каската на костенурката

Съмнения за извършени нарушения на  Закона за защита на конкуренцията от ЕТ Каската на костенурката В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)  преписка на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). С влязло в сила на 23.12.2014 г. Решение – КЗД оставя без разглеждане жалба от г- жа Дора Великова Каменарова, прекратява производството от Административнопроцесуалния кодекс […]

КЗК образува следните производства

КЗК образува следните производства

Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство срещу БТК Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „ИЗТОЧНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД (ИТК АД) за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД (БТК АД), с предмет злоупотреба с монополно или господстващо положение. […]

Производство за нарушение чрез промяна в контрола върху БТК

Производство за нарушение чрез промяна в контрола върху БТК

Комисията за защита на конкуренцията – КЗК образува производство за евентуално извършено нарушение чрез промяна в контрола върху БТК В Комисията за защита на конкуренцията е постъпил сигнал от изпълнителния директор на ”Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД (ТЦ-ИМЕ), в който се изказва предположение за осъществена концентрация по смисъла на чл.22 от ЗЗК чрез […]