КЗК

RSS за секцията

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

КЗК образува открити производства

КЗК образува открити производства

КЗК образува открити производства, Производство за нарушение на марки КЗК образува открито производство за нарушение на марки Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Ес енд би индастриъл минералс“ АД. За установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Хайгер“ ООД, с предмет забрана за […]

Санкция от 125 220 лв. на Топлофикация София

Санкция от 125 220 лв. на Топлофикация София

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за санкция на Топлофикация София Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 125 220 лв. (сто двадесет и пет хиляди двеста и двадесет лева) на „Топлофикация София“ ЕАД, представляваща част от наложената от Комисията за защита на конкуренцията имуществена санкция в размер […]

Санкция в размер на 1,250 млн.лв на ЧЕЗ Разпределение България

Санкция в размер на 1,250 млн.лв на ЧЕЗ Разпределение България

Санкция в размер на 1,250 млн.лв на ЧЕЗ Разпределение България АД за злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията установи, че ЧЕЗ Разпределение България АД, е извършило нарушение на Закона за Защита на Конкуренцията, като е злоупотребило с господстващо положение. Дружеството е забавило необосновано сключването на договор за покупко – продажба на енергийни […]

Санкция от 3,746 милиона лева на БТК

Санкция от 3,746 милиона лева на БТК

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция от 3,746 милиона лева на БТК Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция на БТК – „Българска телекомуникационна компания” ЕАД  в размер на 3 746 530 лв. (три милиона седемстотин четиридесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева). Производството е образувано на основание решение на Върховния […]

Концентрация между Виктория и Дженерали

Концентрация между Виктория и Дженерали

Концентрация между ЗАД „Виктория“ и „Дженерали  Застраховане“ Концентрация между Виктория и Дженерали В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на ЗАД „Виктория“ АД, гр. София, да се преобразува чрез вливане в „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София. Приемащото дружество „Дженерали Застраховане“ АД ще стане универсален правоприемник […]

Концентрация между „Максима България” и „МАГАЗИНИ ЕВРОПА”

Концентрация между „Максима България” и „МАГАЗИНИ ЕВРОПА”

Концентрация между „Максима България” и „МАГАЗИНИ ЕВРОПА” В Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, е постъпило уведомление, по което е образувана преписка, с което Комисията се уведомява за намерението на „Максима България” ЕООД да придобие контрол върху Един магазин от търговска верига „МАГАЗИНИ ЕВРОПА“ АД. Търговските дейности на въпросните предприятия в Република България са: – […]

Производство по искане на  store.bg

Производство по искане на store.bg

КЗК образува открито производство по искане на  store.bg Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Сторе“ ЕООД – store.bg . За установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Озон Ентъртеймънт“ ООД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция.   КЗК образува две производства по искане […]

КЗК санкционира „Елдикс“

КЗК санкционира „Елдикс“

КЗК санкционира „Елдикс“ ООД, гр. Стара Загора Комисията за защита на конкуренцията установи, че дружеството е извършило нарушение по чл. 32, ал. 1 от ЗЗК – заблуждаваща реклама относно произхода на предлаганите от дружеството продукти (генератори и стартери), и наложи имуществена санкция на „Елдикс“ ООД в размер на 162 030 лв. (3% от приходите от продажби […]

Санкция на Инбаунд Маркетинг

Санкция на Инбаунд Маркетинг

Комисията за защита на конкуренцията налага санкция на Инбаунд Маркетинг Комисията за защита на конкуренцията налага имуществена санкция на „ИНБАУНД МАРКЕТИНГ БГ“ ЕООД” за извършено нарушение в размер на 3.5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 г., равняваща се на 770 (седемстотин и седемдесет) лева. Беше установено, че от месец юли […]

КЗК извършва проверка на инвеститор , придобил контрол върху БТК

КЗК извършва проверка на инвеститор , придобил контрол върху БТК

КЗК извършва предварителна проверка във връзка с публикации в медиите за изкупуване на компании в България от инвеститор LIC33 По повод множеството публикации и дискусии в масмедиите  за навлизането на новорегистрираната чуждестранна компания  LIC33 на българския пазар чрез закупуване на контролни дялове  в дружества, които оперират в телекомуникационния сектор, в сферата на отбраната и авиацията, […]