КЗК

RSS за секцията

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

Твърдения за извършено нарушение на В и К Троян

Твърдения за извършено нарушение на В и К Троян

Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършено нарушение на В и К оператора на гр. Троян Комисията за защита на конкуренцията предяви на „В и К Стенето“ ЕООД, гр. Троян твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща едностранно налагане на цени за предоставяните […]

Нелоялна конкуренция при бързи тестове

Нелоялна конкуренция при бързи тестове

Санкции за нелоялна конкуренция при предлагането на бързи тестове на храни Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Хримаком“ ООД и наложи имуществена санкция в размер на 995 лв., съставляващи 1% от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 година. Комисията постанови […]

Санкция за уронване доброто име на конкурент

Санкция за уронване доброто име на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция за уронване доброто име на конкурент Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от страна на „ЕЛ ВИ ДИ ВИ” ООД и наложи на дружеството имуществена санкция в размер на 1 % от размера на нетните приходи от […]

Комисията за защита на конкуренцията глоби Кауфланд

Комисията за защита на конкуренцията глоби Кауфланд

Комисията за защита на конкуренцията глоби Кауфланд България с 542662.50 лв. за заблуждаваща реклама Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД в размер на 542662.50 лв. след като установи извършено нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК. Проучването установи, че в […]

Глоба за имитация на Ozmo cornet

Глоба за имитация на Ozmo cornet

Комисията за защита на конкуренцията  наложи глоба от 8 085 лева за имитация на Ozmo cornet Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Мистър Суит” ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството за извършеното нарушение в размер на 1,5% от нетните приходи […]

Разследват издателя на списание Грация

Разследват издателя на списание Грация

Комисията за защита на конкуренцията разследва издателя на списание Грация Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение от  „Атика Медия България” ООД. Докладната записка е по повод предлагането на списание Грация ведно с луксозни подаръци като например: хидратиращ крем „Hydra Floral“ (брой от м. април 2014 г. на цена […]

Разследват Алианц за недобросъвестна търговска практика

Разследват Алианц за недобросъвестна търговска практика

Комисията за защита на конкуренцията разследва  ПОД Алианц за действия противоречащи на добросъвестната търговска практика Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършени нарушения от страна на Пенсионно осигурително дружество Алианц България  АД. Докладната записка е по повод постъпило в Комисията за защита на конкуренцията писмо от Зам.-председателя на Комисията за […]

КЗК санкционира Майкрософт

КЗК санкционира Майкрософт

КЗК санкционира Майкрософт България за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Майкрософт България“ ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 2 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 г., равняваща се на 187 000 […]

Открито производство

Открито производство

Открито производство срещу Брадър М и М ООД Производство № КЗК/768/2014 На 27.06.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „Графика МС“ ЕООД срещу „Брадър М и М“ ООД – разработка и производство на печатащи устройства, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Спор между търговци на хидравлични преси пред КЗК Производство […]

Санкция при сделки с недвижими имоти

Санкция при сделки с недвижими имоти

КЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция на пазара на посреднически услуги при сделки с недвижими имоти Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение от страна на „Раев и Раев 2008” ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 г., равняваща […]