Архив: май, 2015

Комисия за защита на потребителите

Туроператори не могат да се освобождават от задължения

Туроператори не могат да се освобождават от задължения, които имат по закон Някои туроператори се освобождават от вменени им от закона отговорности, като предвиждат клаузи в договорите, които са в ущърб на икономическите интереси на потребителите. Две са най-често срещаните неравноправни клаузи в договорите между туроператори  и потребители. Едната клауза е тази, с която туроператорът […]

Разкритите рискови продукти се забраняват

Разкритите рискови продукти се забраняват

Разкритите рискови продукти се забраняват за продажба и унищожават КЗП поддържа на сайта си регистър на опасните стоки Разкритите рискови продукти на нашия пазар се забраняват за продажба и унищожават В сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП) има подробна информация относно откритите и иззети в минали периоди опасни стоки, придружени със снимки. Издават […]

Исландия се присъедини към платформата за търсене на промишлени дизайни DesignView

Исландия се присъедини към платформата за търсене на промишлени дизайни DesignView

Считано от 18 май 2015, Исландското патентно ведомство (ELS – IPO) предоставя информацията за регистрираните от него промишлени дизайни, която да бъде налична при търсене чрез инструмента DesignView. Интегрирането на ELS – IPO е конкретен резултат от Международната програма на Фонда за сътрудничество, администриран от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в сътрудничество с международните му партньори. С това […]

туристически услуги

Проверете надеждността на туроператора

Проверете надеждността на туроператора преди да сключите договор за туристическа услуга. Изисквайте писмен договор, ваучер и платежен документ – съветват специалистите от Комисията за защита на потребителите (КЗП) Специалистите от  Комисията за защита на потребителите (КЗП) съветват хората преди да изберат туроператор за своето пътуване да направят едно предварително проучване, което не отнема нито много […]

опасни стоки за деца

Десет вида опасни стоки за деца

КЗП предотврати продажбата на десет вида опасни стоки за месец Продуктите са рискови за децата Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани продажбата на десет вида опасни стоки, които съдържат различни рискове предимно за децата. След забранените продукти преобладават детски облекла. Два модела рокли за момиченца до 7-годишна възраст са спрени от продажба поради наличието […]

mobile data transfer

Всяко влизане в Интернет се таксува

Всяко влизане в Интернет се таксува с цената на 1 МВ КЗП забрани на телеком да премълчава информация за тарифирането на мобилен интернет Потребителите не са информирани, че всяко влизане в Интернет се таксува с цената на 1 МВ. Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на телеком да предоставя в договорите си заблуждаваща информация […]

Санкция от 125 220 лв. на Топлофикация София

Санкция от 125 220 лв. на Топлофикация София

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за санкция на Топлофикация София Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 125 220 лв. (сто двадесет и пет хиляди двеста и двадесет лева) на „Топлофикация София“ ЕАД, представляваща част от наложената от Комисията за защита на конкуренцията имуществена санкция в размер […]

Нова книга на издателство IPBulgaria "Търговски марки - Опозиции"

Нова книга на издателство IPBulgaria „Търговски марки – Опозиции“

В навечерието на 24-ти май, деня на българската писменност и култура, издателство IPBulgaria представя новото си издание – книгата на адв. Аглика Иванова и Иван Иванов “Търговски марки – Опозиции”. Книгата “Търговски марки – Опозиции” разглежда в дълбочина процедурите по опозиция при регистрация на търговски марки в България и Европейската общност (марки на Общността). Опозиционната […]

Търговски марки - опозиции

Търговски марки – опозиции

Представяме Ви въведението към новото издание на издателство IPBulgaria – книгата на адв. Аглика Иванова и Иван Иванов “Търговски марки – опозиции“   „При регистрация на търговски марки се използват различни процедури: експертизна; експертизна с предваритлено публикуване на заявките за подаване на възражения; опозиционна; смесена – експертизна и опозиционна; чисто регистрационна система; Различни са факторите, повлияли […]

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май […]