Архив: юли, 2014

Задължително поставяне на етикет Произведено в

Задължително поставяне на етикет Произведено в

Произведено в трябва да бъде задължителен за нехранителни стоки, които се продават на територията на ЕС, гласи решение на Европейския парламент. Депутатите одобриха плановете за затягане на изискванията за безопасност на продуктите, както и на правилата за надзор на пазара, и приеха мерки за повишаване на защитата на потребителите в ЕС. ЕП настоява за по-сериозни […]

Национален конкурс за студенти и докторанти по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Национален конкурс за студенти и докторанти по проект „Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“

Министерството на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за кандидатстване по проект „Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“, с краен срок на кандидатстване до 15.09.2014 г., включително. Проектът „Техностарт“ е в изпълнение на приоритетни области №1 „Предприемачество“ и №9 „Умения и иновации“ от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г. […]

Максимално оползотворяване на традиционни знания и умения на Европа

Максимално оползотворяване на традиционни знания и умения на Европа

Европейската комисия поставя началото на обществена консултация за защитата на географски указания при неселскостопанските продукти Със зелена книга Европейската комисия постави началото на консултация за евентуалното обхващане на неселскостопанските продукти от защитата на географски указания. В днешния глобализиран свят потребителите търсят начини, за да установят автентичността и оригиналността на продуктите, като очакват, че качеството и […]

Опасна стока - надуваем басейн / джакузи

Опасна стока – надуваем басейн / джакузи

Комисията за защита на потребителите предупреждава за опасен за здравето продукт – Надуваем басейн / джакузи (Bubble spa) Camaro със захранване 220V. Нотификация за опасната стока е подадена от Холандия по системата за бърз обмен на информация GRAS RAPEX касаеща опасна стока – Надуваем басейн/джакузи (Bubble spa) Camaro със захранване 220V. Търговска марка: MSpa на […]

Скандиране на фенове, регистрирано като търговска марка

Скандиране на фенове, регистрирано като търговска марка

Твърди се, че скандирането, наричано Hog Call, води началото си от Университета в Арканзас през 20-те години на миналия век, когато местните фермери се опитвали да окуражат футболния отбор Razorback.  Използва се от студенти, бивши възпитаници и спортни фенове,  а днес вече е и регистрирана търговска марка. Какво представлява Hog Call? Феновете започват с „Woo“ с увеличаваща се сила, […]

Становище на Патентно ведомсво по предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.

Становище на Патентно ведомсво по предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.

Конференция за патентни специалисти и представители на промишлеността

Конференция за патентни специалисти и представители на промишлеността

1-2 октомври 2014 Европейско патентно ведомство, Хага Участието на ЕПВ в дейностите, свързани с Договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty, PCT) винаги е било основен приоритет на организацията. Като водещ орган на PCT, Европейското патентно ведомство представя около 40% от всички доклади за международно търсене и 50% от международните доклади за предварително проучване. В […]

Твърдения за злоупотреба към ЕВН, Ененрго-про и ЧЕЗ

Твърдения за злоупотреба към ЕВН, Ененрго-про и ЧЕЗ

Комисията за защита на конкуренцията предяви на ЕВН, Ененрго-про и ЧЕЗ твърдения за извършена злоупотреба с господстващо положение. На 23.07.2014 г. с три отделни определения КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на дружества от групите ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ. Производството е образувано по самосезиране на КЗК и впоследствие към него е присъединено искане за образуване […]

Поредна „война“ за търговска марка в Китай

Поредна „война“ за търговска марка в Китай

В резултат на най-мащабния съдебен процес в Китай, свързан с търговска марка от областта на винарската индустрия, на френския винопроизводител Castel Frères се е наложило изцяло да промени облика на търговската си марка. Castel е губещата страна в продължилото четири години дело, заведено срещу ответника Li Daozhi. Преди около 15 години, компанията на Li регистрира […]

Производство срещу Лакталис България ЕООД

Производство срещу Лакталис България ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията образува производство срещу Лакталис България ЕООД Производство КЗК/871/2014 На 24.07.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „ЕОС – ЛД“ ООД срещу „Лакталис България“ ЕООД  – внос и търговия на хранителни продукти, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита […]