Архив: юни, 2014

Консорциум за достъпни книги -  да сложим край на "глада за книга" на слепите хора

Консорциум за достъпни книги – да сложим край на „глада за книга“ на слепите хора

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и група ключови партньори стартират нов съюз, за увеличаване  броя на книги в достъпен формат за използване от стотици милиони слепи хора по целия свят, повечето от,  които живеят в по-слабо развитите региони. Партньорите на Консоруциума за Достъпа на Книги – Accessible Books Consortium (ABC), официално откриха церемонията днес  в […]

Първи научно-технологичен парк в България

Първи научно-технологичен парк в България

Правителството отне от Министерството на отбраната, поради отпаднала нужда, имоти в София, обяви ги за частна държавна собственост и реши да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „София Тех Парк” АД. Имотите се намират в столичния район „Младост” и са с обща площ 39,2 дка, като върху тях са застроени 12 сгради. С […]

Антонио Кампинос с удължен мандат като Президент на OHIM

Антонио Кампинос с удължен мандат като Президент на OHIM

Съветът на Европейския съюз е решил да продължи мандата на Антонио Кампинос като Президент на Ведомството за европейски марки и дизайни. Решението е постановено на 24-ти юни, а продълженият мандат ще започне да тече от 1-ви октомври , 2015г. На 22-ри юли Решението на Съвета ще бъде публикувано в Официалния Бюлетин на ЕС. Източник: OHIM

Санкция при сделки с недвижими имоти

Санкция при сделки с недвижими имоти

КЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция на пазара на посреднически услуги при сделки с недвижими имоти Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение от страна на „Раев и Раев 2008” ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 г., равняваща […]

Какво е „пародия“ – мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд

Какво е „пародия“ – мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд

Мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд относно третиране на пародията в контекста на авторското право върху оригиналното произведение Преюдициалното запитване е отправено от Hof van beroep te Brussel (Белгия) на 17 април 2013 г. (Дело C-201/13). Жалбоподател е Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW. Ответници са Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana […]

Концентрация между Спиди и Геопост

Концентрация между Спиди и Геопост

Концентрация между Спиди и Геопост България, посредством придобиване на контрол. В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „СПИДИ” АД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ” ООД. Търговските дейности на въпросните предприятия са следните: – „СПИДИ” АД – куриерски услуги в страната […]

Всички документи в ЕС- без превод и легализация според решение на ЕП

Всички документи в ЕС- без превод и легализация според решение на ЕП

По-рано този месец ЕП прие нови европейски разпоредби, които ще опростят процедурите за признаване на официални документи, издадени в друга страна от Европейския съюз. Гласувано е предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз […]

По-рано този месец ЕП прие нови европейски разпоредби, които ще опростят процедурите за признаване на официални документи, издадени в друга страна от Европейския съюз. Гласувано е предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз […]
Гише на пътника на летище София

Гише на пътника на летище София

Европейският потребителски център отваря Гише на пътника на летище София На 26 юни, четвъртък, Европейският потребителски център – България за трета поредна година отваря Гише на пътника, което има за цел да предостави на европейските потребители необходима и полезна информация за възможностите на Единния европейски пазар. Между 07.30 и 11.00 ч. в салон „Заминаващи” на […]

САЩ и Китай постигнаха рекордна патентна активност чрез СОИС за 2013 годинa

САЩ и Китай постигнаха рекордна патентна активност чрез СОИС за 2013 годинa

Общия брой на междунардони патентни заявки чрез СОИС и PCT, подадени през 2013 възлизат на 205 300, което представлява ръст с 5.1 % в сравнение с 2012 г. САЩ отбелязва двоен ръст на патентни заявки и заедно с Китай заемат 56 % и 29 % от общия прираст съответно. С подадени 57 239 заявки през […]

Изключителни изобретатели, отличени с Европейска награда 2014

Изключителни изобретатели, отличени с Европейска награда 2014

Европейското патентно ведомство представи в Берлин Европейска награда за изобретател 2014, като отличи изключителни изобретатели и цели екипи, възнаграждавайки ги за техния принос за социален, икономически и технологичен прогрес. Церемонията по награждаването, проведена в бившата Kaiserliches Telegrafenamt (Имперска телеграфна служба) в немската столица, бе посетена от около 500 гости. Присъстваха лидери от света на бизнеса, […]