Архив: април, 2014

Мануела Русева е победителя в конкурса на IPBulgaria

Мануела Русева е победителя в конкурса на IPBulgaria

Стана традиция преди световния ден на Интелектуалната собственост, Националният портал за интелектуална собственост в България IPBulgaria.bg да обявява тематичен конкурс с мотото, обявено от Световната организация за интелектуална собственост. Както и други години, инициативата на IPBulgaria.bg бе включена в световната карта на WIPO. По този начин Националният портал, единствен от България тази година защити достойно националната активност, съпричастност и […]

Седма международна конференция  "Иновациите и творчеството на жените - възможност  за дизайн за малките и средни предприятия и регионите"

Седма международна конференция „Иновациите и творчеството на жените – възможност за дизайн за малките и средни предприятия и регионите“

На 20-21 март във Варшава се проведе конференция, организирана от Полското Патентно Ведомство, посветена на ролята на дизайна в развитието на регионите и предприятията. По време на срещата бяха обсъдени въпроси относно възможността за получаване на финансова подкрепа за предприемачите, ко-дизайнери на малките и средни предприятия за бизнес иновации в програмите на новата финансова перспектива […]

Общо комюнике относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки

Общо комюнике относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки

По-рано този месец, ведомствата за интелектуална собственост, изпълняващи Общата практика относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки публикуваха на своите уеб страници Общо комюнике, в което подробно се описва Общата практика. Изброени са изпълняващите ведомства и съответните дати, на които всяко от тях се е включило. Общата практика е резултат от сътрудничеството между ведомства […]

Санкция за услугата дялово разпределение на топлинна енергия

Санкция за услугата дялово разпределение на топлинна енергия

КЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция при предоставянето на услугата дялово разпределение на топлинна енергия Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на чл. 29 от ЗЗК от страна на „Термостил систем“ ЕООД, гр. Плевен, и наложи имущественасанкция на дружеството в размер на 7% от приходите от продажби на стоки за предходната финансова 2013 г., […]

Филмите – една световна страст

Филмите – една световна страст

„Филмите – една световна страст” е мотото под което СОИС отбелязва тазгодишния ден на интелектуалната собственост. Представяме ви виждането на художника Боян Трингов  по темата.

Магазини Практикер с глоба

Магазини Практикер с глоба

Магазини Практикер с глоба за продажба на стоки под себестойст Комисията за защита на конкуренцията санкционира Практикер за продажба на стоки под себестойст. КЗК установи нарушение на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от „Практикер” ООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 0,1% от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната […]

Детската безопасност

Детската безопасност

Комисия за защита на потребителите като официален партньор на Държавната агенция за закрила на детето обявява старта на Национална кампания 2014 г. на тема: „ Детската безопасност – споделена отговорност и грижа ” Националната кампания е инициатива на Държавната агенция за закрила на детето и е посветена на правата на детето и осигуряване на безопасна […]

Протокол относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марките.Промяна в стойността на индивидуалната такса за Норвегия.

Протокол относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марките.Промяна в стойността на индивидуалната такса за Норвегия.

1. В съответствие с правило 35 (2) (d) от Общия Правилник на Мадридската Спогодба и Протокол, генералният директор на Световната Oрганизация за Интелектуална Собственост  е установил следните нови суми в швейцарски франкове, на индивидуалната такса, която се заплаща, когато Норвегия е посочена в международна заявка, в посочване, последващо международна регистрация, или във връзка с подновяване […]

Най „сваляните“ филми за  2013 година

Най „сваляните“ филми за 2013 година

Филмът, още със самото си появяване загатва за своя невероятен потенциал. Филмопроизводството се е зародило като изкуство, като нещо по-възвишено и уникално като преживяване. Век по-късно той е неделима част от ежедневието и бита на огромно множество хора. Чрез него авторите и актьорите разказват своите истории, мечти и надежди, страдания и постижения. Зрителите пък се […]

Международни филмови фестивали

Уважаеми читатели, представяме на вашето внимание още един материал от нашия Конкурс във връзка със Световния ден на интелектуалната собственост.

Уважаеми читатели, представяме на вашето внимание още един материал от нашия Конкурс във връзка със Световния ден на интелектуалната собственост.