Архив: април, 2014

Проблеми с пазара на дървесина

Проблеми с пазара на дървесина

Проблеми при функционирането на пазара на дървесина в страната В Комисията за защита на конкуренцията е получен сигнал от г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическото развитие, в който се посочват някои проблеми при функционирането на пазара на дървесина в страната. В сигнала се твърди, че предвид несъвършенства в правната уредба в страната съществува проблем […]

За търговските марки, децата и модата

За търговските марки, децата и модата

Това, което аз съм учила и с което съм се занимавала е съвсем различно от тази тематика и проблематика, поради което пристъпвам към темата с плахост, но с желание съвсем „аматьорски” и без претенцията на сериозен научен труд да разгледам и поразсъждавам относно търговските марки, модата и влиянието на всички тях, заедно и поотделно, върху […]

Идентични марки ли са FOREVER и 4 EVER?

Идентични марки ли са FOREVER и 4 EVER?

Заявител поискал да регистрира фигуративния знак FOREVER като европейска марка за стоки от клас 32 (сокове, бутилирана вода). Конкурентна компания подава възражение въз основа на чл. 8(1)(a) и 8(1)(b) от Регламента за марка на Общността, противопоставяйки по-ранна фигуративна европейска марка, 4EVER, регистрирана за стоки от клас 32 (сокове). Отделът по опозиции на Ведомството за европейски […]

The Code (Da Vinci Code… TM Code…QR Code…)

Абстракт: Авторите се опитват да разкрият тайнственият свят на търговските марки. Няма нищо случайно. Зад всяка една марка стои и един добре премислен ход. Първата половина на статията е занимателна, докато втората половина ни разкрива една нова тенденция при търговските марки която е свързана с развитието на АйТи технологиите. Става въпрос за наложилите се в […]

Нов Регламент за групово освобождаване на трансфер на технологии

Нов Регламент за групово освобождаване на трансфер на технологии

На 28 март 2014, след поредица обществени консултации с начало през февруари 2013г., Европейската комисия публикува ревизиран Регламент EU 316/2014 относно прилагането на чл. 101(3) от Договора за функционирането на Европейския съюз за категоризиране на споразумения за технологичен трансфер (така наречения Регламент за групово освобождаване на трансфер на технологии) с придружаващи го насоки. Новите правила […]

ПРЕПОРЪКИ НА IIPA 2014 относно пиратство на авторски права

ПРЕПОРЪКИ НА IIPA 2014 относно пиратство на авторски права

Special 301 разкрива степента на отрицателното финансово въздействие върху икономиката на САЩ, породено от чуждестранното пиратство на авторски права и пречките за достъп до задгранични пазари. Тезата на Международния алианс по интелектуална собственост до USTR се фокусира върху препоръки за реформи, които биха могли да подобрят борбата срещу пиратството на американската интелектуална собственост на задгранични […]

Съдът на ЕС потвърди блокирането на уебстраници, нарушаващи авторски права

Съдът на ЕС потвърди блокирането на уебстраници, нарушаващи авторски права

В края на миналия месец, Съдът на ЕС постанови решение, според което доставчиците на интернет достъп могат да бъдат призовани да блокират уеб страници, нарушаващи авторски права. Съгласно изявление на Съда “На доставчик на интернет услуги може да бъде наредено да блокира достъпа на своите клиенти до даден уеб сайт, който нарушава авторски права”. Случаят, […]

В края на миналия месец, Съдът на ЕС постанови решение, според което доставчиците на интернет достъп могат да бъдат призовани да блокират уеб страници, нарушаващи авторски права. Съгласно изявление на Съда “На доставчик на интернет услуги може да бъде наредено да блокира достъпа на своите клиенти до даден уеб сайт, който нарушава авторски права”. Случаят, […]
Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Според Годишния доклад на Службата на Общността за сортовете растения, през втората половина на 2013г. Службата е получила 1 548 заявления за правна закрила на сортовете растения в Общността, което представлява увеличение с 146 заявления (+ 10%) в сравнение със същия период за 2012г. Това обаче не се наблюдава при всички култури: в абсолютни числа, […]

Търговска верига Практикер разследвани

Търговска верига Практикер разследвани

Търговска верига Практикер разследвани за заблуждаваща реклама Комисия за защита на конкуренцията се самосезира във връзка с рекламно съобщение на „Практикер” ООД –  „–22 % на всичко, само от 14 до 17 ноември” по сигнал на Комисия за защита на потребителите „Практикер” ООД въвежда потребителите в заблуда, предоставяйки рекламно съобщение „–22 % на всичко, само […]

Двадесет години Марка на Общността

Двадесет години Марка на Общността

Системата на европейските марки се въвежда преди двадесет години. Регламентът за марка на Общността влиза в сила на15 март 1994г. и поставя началото на система, която от самото си начало е пример за успешна практика в ЕС и вътрешния пазар. След години на разработване и консултации, хармонизирането на законодателството в сферата на интелектуалната собственост по […]