hfhfhfhfhfh

Месечен архив: април 2014

Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Според Годишния доклад на Службата на Общността за сортовете растения, през втората половина на 2013г. Службата е получила 1 548 заявления за правна закрила на сортовете растения в Общността, което представлява увеличение с 146...

Двадесет години Марка на Общността

Двадесет години Марка на Общността

Системата на европейските марки се въвежда преди двадесет години. Регламентът за марка на Общността влиза в сила на15 март 1994г. и поставя началото на система, която от самото си начало е пример за успешна...

Артфестивали (фестивали на изкуствата)

Артфестивали (фестивали на изкуствата)

СОИС отделя много голямо внимание на така наречените артфестивали, поради тяхнта специфика и все по-нарастващо обществено, културно и икономическо значение. Темата за фестивалите на изкуствата и защитата на традиционни знания, използвани и демонстрирани по време на...

Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси

Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси

КЗП отчете резултатите от проект „ Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси ” по ОПАК Комисията за защита на потребителите (КЗП) отчете постигнатите резултати от изпълнението на...

Лекция на тема „Защита на изображения в Швейцария“ на 29 Април в Берн

Лекция на тема „Защита на изображения в Швейцария“ на 29 Април в Берн

Федералният Институт по Интелектуална Собственост на Швейцария обявява лекцията „Защита на изображенията в Швейцария“ на Себастиан Ренгшаусен и Дирк Фелдман. Важно е да се отбележи, че в Швейцария, фотографските изображения са защитени от авторско...

Румъния се присъедини към DesignView

Румъния се присъедини към DesignView

Информацията за регистрирани промишлени дизайни в Националното ведомство за Изобретения и търговски марки на Румъния (OSIM) вече е част от базата данни на DesignView, което прави OSIM шестнадесетото ведомство за интелектуална собственост, което става...

Народните занаяти като традиционни знания

Народните занаяти като традиционни знания

Темата за народните занаяти е обект на анализ от Комитета по интелектуална собственост, традиционни знания, фолклор и генетични ресурси към Световната организация по интелектуална собственост. Традиционното занаятчийството изисква да имаш специализирани традиционни техники, умения...

Изменения в правилника за търговските марки и патенти

Изменения в правилника за търговските марки и патенти

Канадското Ведомство по интелектуална собственост  напомня, че  последните изменения на Правилника за търговски марки и на членове 16 и 17 от Правилника за дейността на Патентите влизат в сила от 1 април 2014 година....

Декларация на ООН за правата на коренното население

Декларация на ООН за правата на коренното население

През последните десетилетия се открояват редица постижения на науката и медицината,  до които всъщност се е достигнало посредством контактуване с определени малки местни общности или коренното население на дадена територия. Традиционните знания, които тези...