hfhfhfhfhfh

Месечен архив: декември 2013

Могъщият университет Харвард съди малък колеж за технологии, наречен ХАВАРД

Могъщият университет Харвард съди малък колеж за технологии, наречен ХАВАРД

Университетът Харвард (Harvard University) в САЩ е един от най-добрите в света, но училището Хавард (Havard School), в Милтън Кейнс съвсем не е толкова престижно. По-рано тази година университетът е завел дело с твърдението, че...

Информационно обслужване на OHIM през празничните дни

Информационно обслужване на OHIM през празничните дни

През периода около Коледа, информационният и техническият екипи на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще бъдат на разположение по телефона за запитвания и спешни ситуации, на следните дати: • 24 декември, от...

Подновиха регистрацията на марка SIGMA

Подновиха регистрацията на марка SIGMA

Патентно Ведомство поднови регистрацията на марка SIGMA, рег. №209, собственост на SIGMA GROUP A.S., CZ, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗМГО за част от стоките, за които марката е била регистрирана, а именно: клас...

Няколко държави се присъединиха към DesignView и TMview

Няколко държави се присъединиха към DesignView и TMview

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM съобщава, че в самия край на 2013г., няколко държави се присъединиха към проектите DesignView за промишлен дизайн и за търговски марки TMview. Базата данни за промишлени дизайни...

Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации

Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации

Висшият Административен съд се произнесе относно решенията на КЗК за разрешаване на концентрации ВАС: Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации представляват и акт за установяване на публично държавно вземане и определената такса се...

Ефективно управление на КЗП

Ефективно управление на КЗП

Изпълнение на проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по ОПАК Комисията за защита на потребителите (КЗП) работи по проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на...

Проучване за познанията и поведението на европейските граждани във връзка с интелектуалната собственост

Проучване за познанията и поведението на европейските граждани във връзка с интелектуалната собственост

„ИС е един от най-ценните активи на Европа, както става ясно от проучването, който същевременно често бива застрашен. Европейските граждани не се чувстват отговорни да защитават ИС, особено когато другите не споделят едни и същи ценности и не гарантират спазването на правилата или адаптирането им към очакванията на хората. Надяваме се тези констатации да подкрепят нашите колективни усилия в борбата срещу нарушенията на ИС, в която всеки има своята роля.“ – Антонио Кампинос, председател на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)

Насоки относно практиката на Ведомството за европейски марки и дизайни

Насоки относно практиката на Ведомството за европейски марки и дизайни

Проектът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM да трансформира своите настоящи Наръчници и Насоки в нов комплект от актуализирани Насоки, който ще бъде уникален източник на информация относно практиката на OHIM, изпълни...