Архив: юли, 2013

Резултати от проучването за удовлетвореност на потребителите на OHIM

Резултати от проучването за удовлетвореност на потребителите на OHIM

Резултатите от шестото Проучване за удовлетвореност на потребителите на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM вече са достъпни на уеб страницата на Ведомството. Проучването има за цел да измери възприеманото ниво на качество на услугите, които OHIM предлага на своите потребители и отчита над 1,200 получени отговори. Оценката от страна на различните бизнес сфери […]

Санкции за производители на олио

Санкции за производители на олио

Над 2 милиона лева санкции за производители на слънчогледово олио Комисията за защита на конкуренцията установи, че Калиакра АД , Бунге Зрт – Унгария, Бунге Румъния Срл, Гама-Ник-Митев-2004 ЕООД, Теодоро Бабаров-Клио Комерс , Д и Д Комерс Енд Диливъри ООД, Лъки 2003 ООД, Вучко 2-Братя Вучкови и Сие СД са извършили нарушение на чл. 15, […]

Отмениха регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА

Отмениха регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА, рег. №1640Y, собственост на американската фирма Miss Universe L.P. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно: Клас 35 – реклами, обяви, сделки Клас 41 – развлечение, организиране на конкурси за красота, концерти, импресарски услуги […]

Регистрация на марка СДС

Регистрация на марка СДС

ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана регистрацията на марка СДС, комбинирана, рег.№84211, с притежател ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Марката е регистрирана на 19.04.2013г. и покрива стоки и услуги от следните класове: 16 – азбучници; албуми; алманаси; бележници; бланки [печатни]; брошури; бюлетини с новини; ваденки; […]

Производители на слънчогледово олио глобени за сключено забранено споразумение

Производители на слънчогледово олио глобени за сключено забранено споразумение

Комисия за защита на конкуренцията установи, че „Звезда“ АД и „КООП Търговия и туризъм“ АД са извършили нарушение по чл.15, ал.1, т.1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено вертикално споразумение, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио за крайно потребление на националната територия, посредством определяне на фиксирани […]

Nice Notification No. 132 Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks - Accession by New Zealand

Nice Notification No. 132 Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks – Accession by New Zealand

The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) presents his compliments to the Minister for Foreign Affairs and has the honor to notify him of the deposit by the Government of New Zealand, on July 16, 2013, of its instrument of accession to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and […]

Ницска спогодба относно Международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки - присъединяване на Нова Зеландия

Ницска спогодба относно Международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки – присъединяване на Нова Зеландия

Генералният Директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) приветства министъра на външните работи и има честта да го уведоми за депозирането от правителството на Нова Зеландия, на 16 юли, 2013г., на инструментите за присъединяване към Ницската спогодба относно Международната класификация за стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки от 15 юни, […]

КЗК санкционира „В и К Видин“

КЗК санкционира „В и К Видин“

КЗК санкционира „В и К Видин“ за злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на В и К услуги в гр. Видин, което може да предотврати, […]

СЕРТИФИКАТ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ - ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ”

СЕРТИФИКАТ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ”

В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови сортове растения № 11016 – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ” с притежател Селскостопанска Академия София,  селекционери Дора Б. Бояджиева, Пловдив; Христо В. Кържин; Благой А. Андонов; Павлинка В. Стойчева, Садово. Сертифкатът има действие от дата 28.06.2013г.   Източник: […]

Внимавайте със сайта Emag.bg

Внимавайте със сайта Emag.bg

Внимавайте със сайта Emag.bg За кратък период от време в Комисията за защита на потребителите (КЗП) са постъпили 6 жалби срещу румънския сайт Emag.bg. Сайтът е насочен към пазара в България. Той е изцяло на български език, посочен е телефон за връзка в София и разширението на домейна е „bg”. В жалбите си потребителите се […]