hfhfhfhfhfh

Месечен архив: юли 2013

Паневропейски усилия за справяне с престъпления в областта на фармацията

Паневропейски усилия за справяне с престъпления в областта на фармацията

ЕврополФалшивите медикаменти и незаконните фармацевтични фирми са значителна заплаха за общественото здраве и безопасност в Европа. В отговор на това явление, Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, част от Ведомството за...

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника и консумативи В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Ти Ен Си“ ЕООД, гр. София, срещу „Арбикас“ ООД, гр. София, за установяване...

Българското патентно ведомство рекламира Международно специализирано изложение „INFOINVENT-2013”

Българското патентно ведомство рекламира Международно специализирано изложение „INFOINVENT-2013”

От 19 до 22 ноември 2013г., в Кишинев, Молдова, ще се проведе за тринадесети път ежегодното международното специализирано изложение „INFOINVENT-2013”. Организатори на събитието са Държавната агенция за интелектуална собственост на Република Молдова /AGEPI/ и...

Нов регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост

Нов регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост

Европейската комисия изготви  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент...

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете си чрез преговори В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Порше БГ” ЕООД с твърдения за евентуално извършено нарушение от „Порше...

Нова индивидуална такса – Индия

Нова индивидуална такса – Индия

Правителството на Индия е подало декларацията, посочена в чл. 8(7) на Протокола, с която изисква получаването на индивидуална такса при посочване на Индия, в международна заявка или при посочване, последващо международна регистрация или по...

Предупреждение – неизправност в електронното подаване на заявка за европейски дизайн

Предупреждение – неизправност в електронното подаване на заявка за европейски дизайн

След излизането на нова версия на системата за онлайн подаване на заявления за регистрация на европейски дизайни, инсталирана на 29-ти юни събота, експерти на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM са установили значителни...

Заличена регистрация на марка Hotel Zodiac

Заличена регистрация на марка Hotel Zodiac

Патентно Ведомство заличи регистрацията на марка Hotel Zodiac, рег. № 45220, на „ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ” АД, София. Заличаването е за всички класове. Информацията е публикувана в брой 4/2013 на Официалния бюлетин на Патентно...

Безплатната услуга за машинен превод Patent translate, вече и на български език

Безплатната услуга за машинен превод Patent translate, вече и на български език

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ предостави на още шест европейски езика безплатната услуга за машинен превод Patent translate.  С нея се улеснява достъпът до патентна документация. С добавянето на български, чешки, исландски, румънски, словашки и...