Архив: юли, 2013

България е в списък 301 на наблюдаваните страни през 2013 г.

България е в списък 301 на наблюдаваните страни през 2013 г.

България е предприела само ограничени стъпки в отговор на настоятелните опасения от страна на САЩ по отношение нарушаването на права на интелектуална собственост. В България пиратството в интернет продължава да буди сериозно и нарастващо безпокойство. На пазара действат в нарушение голям брой онлайн услуги, а правоприлагащите действия рядко завършват с присъди. Дружествата за колективно управление […]

Отмяна регистрацията на марка „КАРО” на АЛЕН МАК АД

Отмяна регистрацията на марка „КАРО” на АЛЕН МАК АД

С решение №337 от 07.06.2013 на Заместник председателя на Патентно ведомство е отменена регистрацията на марка КАРО/CARO, рег.№28824 с притежател АЛЕН МАК АД за стоките, за които е била регистрирана (клас 3: парфюмерия, козметика, средства за почистване на зъби, тоалетни води, шампоани, сапуни, хигиенни средства за коса и тяло, етерични масла, боя за коса), считано […]

Паневропейски усилия за справяне с престъпления в областта на фармацията

Паневропейски усилия за справяне с престъпления в областта на фармацията

ЕврополФалшивите медикаменти и незаконните фармацевтични фирми са значителна заплаха за общественото здраве и безопасност в Европа. В отговор на това явление, Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, част от Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM), и Европол проведоха голяма конференция в края на месец юни, в Аликанте, Испания. Целта на конференцията […]

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника и консумативи В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Ти Ен Си“ ЕООД, гр. София, срещу „Арбикас“ ООД, гр. София, за установяване на евентуално извършени нарушения, налагане на предвидените от закона санкции и прекратяване на нарушението. Подателят на искането твърди, че през месец […]

Българското патентно ведомство рекламира Международно специализирано изложение   „INFOINVENT-2013”

Българското патентно ведомство рекламира Международно специализирано изложение „INFOINVENT-2013”

От 19 до 22 ноември 2013г., в Кишинев, Молдова, ще се проведе за тринадесети път ежегодното международното специализирано изложение „INFOINVENT-2013”. Организатори на събитието са Държавната агенция за интелектуална собственост на Република Молдова /AGEPI/ и Агенцията за иновации и технологичен трансфер. Повече информация можете да намерите на: http://www.infoinvent.md

Нов регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост

Нов регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост

Европейската комисия изготви  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета, Новия документ влиза в сила от началото на 2014 година. Пълния текст на регламента е публикуван […]

РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година

относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на […]

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете си чрез преговори В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Порше БГ” ЕООД с твърдения за евентуално извършено нарушение от „Порше Клуб Монтана” ООД, с. Дълги дел . Искането е за постановяване прекратяване на нарушението, както и налагане на предвидените в закона […]

Нова индивидуална такса - Индия

Нова индивидуална такса – Индия

Правителството на Индия е подало декларацията, посочена в чл. 8(7) на Протокола, с която изисква получаването на индивидуална такса при посочване на Индия, в международна заявка или при посочване, последващо международна регистрация или по отношение на подновяването на международна регистрация с посочване на Индия (вместо дял от приходите, произтичащи от допълнителни и добавъчни такси). В […]

Предупреждение – неизправност в електронното подаване на заявка за европейски дизайн

Предупреждение – неизправност в електронното подаване на заявка за европейски дизайн

След излизането на нова версия на системата за онлайн подаване на заявления за регистрация на европейски дизайни, инсталирана на 29-ти юни събота, експерти на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM са установили значителни проблеми при електронното заявяване на промишлени дизайни на Общността. Поради технически причини, към настоящия момент е възможно проблемите да не са […]