Архив: май, 2013

Проучване на лицензионната активност на компания Белла България

Проучване на лицензионната активност на компания Белла България

Проучване на лицензионната активност на компания Белла България Белла Хранителна индустрия е най-бързо развиващата се компания в хранителния сектор в България. Компанията е основана през 1992. Отличителната колекция от марки на компанията я прави лидер в сферите на трайните и малотрайни колбаси, точени кори, бутертеста и маргарини. Белла е българска компания, търгуваща на територията на […]

Без българска номинация за Европейски изобретател на годината 2013

Без българска номинация за Европейски изобретател на годината 2013

Вече са известни номинираните за 2013г. за наградите Европейски изобретател на годината. Сред тях няма българи. Българското патентно ведомство под ръководството на професор Камен Веселинов за втора година не включиха българската изобретателска общност в престижното европейско събитие. Връчването на наградите ще стане на тържествена церемония в Амстердам в присъствието на Нейно Кралско Височество принцеса Беатрикс. […]

Сертификати за допълнителна закрила - новини от БПВ

Сертификати за допълнителна закрила – новини от БПВ

Сертификати за допълнителна закрила Int.Cl. A61K39/095 (2012.01) GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART, RUE DE L’INSTITU1` 89, (BE) Искра Владимирова Христова, Мира Ангелова Христова Полизахарид от Neisseria meningitis група А, конюгиран с протеинов носител, при използване на химично кондензиран карбодиимид Лекарствен продукт EU/1/12/767/001-007 20.04.2012 BG/EP 1 896 065T3 Процес за производство на ваксини SPC/BG2012/0003 Продукт за […]

Суиспорт отегли иск

Суиспорт отегли иск

Суиспорт отегли иск за нелоялна конкуренция Решение № АКТ-514-15.05.2013 В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК/1076/25.10.2012 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 94, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на „Суиспорт България“ АД, гр. София за установяване […]

Африкански министри дискутират иновации и интелектуални права на конференция на WIPO

Африкански министри дискутират иновации и интелектуални права на конференция на WIPO

Двадесет африкански министри, политически стратези и представители на бизнеса се присъединиха към президента на Република Танзания Jakaya Kikwete и генералния директор нa WIPO  Francis Gurry, на откриването на двудневна конференция в Дар ес Салаам, за да дискутират ролята на интелектуалната собственост за стимулиране на иновациите и развитието. Конференцията, организирана от WIPO и Японският патентен офис, […]

Подадени заявки за сертификати за допълнителна закрила - лекарствен продукт

Подадени заявки за сертификати за допълнителна закрила – лекарствен продукт

Int.Cl. C07J 31/00 (2012.01) GLAXO GROUP LIMITED, GREENFORD, MIDDLESEX, GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY, Искра Владимирова Христова, Флутиказон фуроат и неговите солвати, Лекарствен продукт BG EU/1/07/434/001 -003 11.01.2008 BG 66241 B1 S-Флуорометилов естер на 6-алфа, 9 алфа-дифлуоро-17 алфа-[(2-фуранил-карбоксил)окси]-11-бета-хидрокси-16 алфа-метил-3-оксо-андрост-1,4,-диен-17-карботиова киселина като противовъзпалително средство

Лeгално използване на музика в интернет - част 3

Лeгално използване на музика в интернет – част 3

ГЛАВА ТРЕТА – ПРАКТИКИ НА ЛЕГАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА В ИНТЕРНЕТ Лeгално използване на музика в интернет – част 3 В тази глава ще бъдат засегнати съществуващите практики за легално разпространение на музика в интернет. Ще бъдат дадени примерни платформи и сайтове и ще се разгледат недостатъците и преимуществата им. Съществуват много и различни начини […]

EPO сътрудничи с трите водещи европейски института за езиково обучение в страните-членки

EPO сътрудничи с трите водещи европейски института за езиково обучение в страните-членки

Европейският патентен офис подписа споразумение за езиково обучение с British Council и Goethe-Institut, в усилие да заздрави използването на трите официални EPO езика в тези от 27-те страни-членки, в които английски, френски или немски не са официални езици. Съгласно меморандума за разбирателство, подписан в Мюнхен, с генералния секретар на Goethe-Institut  Johannes Ebert и преди това […]

Лицензионна политика на Международен център по генетично инженерство и биотехнологии

Лицензионна политика на Международен център по генетично инженерство и биотехнологии

1.  Увод Правата от интелектуална собственост, дават на притежателя им изключителното им право да ги използват, както и да забранят използването им от други лица , без тяхното разрешение. Това малко или много ограничава, използването на интелектуалните продукти от страна на обществеността. За да могат интелектуалните продукти да достигнат до по-голям брой хора, едно от […]

Саудитска Арабия става 147-та договаряща страна към Договора за патентно сътрудничество

Саудитска Арабия става 147-та договаряща страна към Договора за патентно сътрудничество

На 3 май 2013 Саудитска Арабия депозира своя инструмент за присъединяване към Договора за патентно сътрудничество (Patent Cooperation Treaty (PCT)), като с това, считано от 3 август 2013г., става 147-та договаряща страна. Тъй като Саудитска Арабия ще бъде обвързана с Глава II на PCT, тя автоматично ще бъде посочвана при всяко проучване, заявено по отношение […]