Архив: 29 апр. 2013

Производители на лютеница с глоби

Производители на лютеница с глоби

Производители на лютеница с глоби за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 31 и чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Булконс Първомай” АД и наложи имуществени санкции на дружеството в размер на 6023 лв. и 30115 лв. Комисията също така установи […]

Securing Payment of WALMARK by Special Pledge on Trademark

On 22.02.2013 in the Bulgarian State Register of Marks was entered first pledge in favor of ERSTE GROUP BANK AG – Austria and CESKA SPOITELNA AS – The Czech Republic, to secure the claims of WALMARK, A.S under the Contract of a special pledge of 17.01.2013, concluded between ERSTE GROUP BANK AG – Austria and […]

Информационна среща на OHIM по време на Годишното събрание на INTA

Информационна среща на OHIM по време на Годишното събрание на INTA

Делегация от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще участва в Годишното събрание на INTA в Далас през май месец тази година, като експертите ще бъдат придружени и от партньори на Ведомството от ЕС. Освен обичайния щанд, който тази година е с номер 319, OHIM ще бъде домакин за пръв път, на нов формат […]

Конкуренцията в енергетиката

Конкуренцията в енергетиката

ЗЗК в медте: адв. Петър Петров: Конкуренцията в енергетиката

ЗЗК в медте: адв. Петър Петров: Конкуренцията в енергетиката