Архив: април, 2013

Конференция срещу фалшифицирането в Дъблин

Конференция срещу фалшифицирането в Дъблин

Тази седмица в Дъблин, предмет на обсъждане са практики от ЕС във връзка с борбата срещу фалшифицирането. Представители на някои от най-големите европейски компании се присъединиха към представители от страните членки на ЕС по време на конференция на високо равнище, организирана от Европейската комисия и Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, с помощта на […]

Нерегламентирани споразумения между доставчици на олио

Нерегламентирани споразумения между доставчици на олио

Нерегламентирани споразумения между доставчици и дистрибутори на рафинирано олио Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията на доставчици на рафинирано бутилирано олио и техните дистрибутори за прилагане на вертикални споразумения, които по своята цел предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията на пазара на едро […]

Производители на лютеница с глоби

Производители на лютеница с глоби

Производители на лютеница с глоби за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 31 и чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Булконс Първомай” АД и наложи имуществени санкции на дружеството в размер на 6023 лв. и 30115 лв. Комисията също така установи […]

Securing Payment of WALMARK by Special Pledge on Trademark

On 22.02.2013 in the Bulgarian State Register of Marks was entered first pledge in favor of ERSTE GROUP BANK AG – Austria and CESKA SPOITELNA AS – The Czech Republic, to secure the claims of WALMARK, A.S under the Contract of a special pledge of 17.01.2013, concluded between ERSTE GROUP BANK AG – Austria and […]

Информационна среща на OHIM по време на Годишното събрание на INTA

Информационна среща на OHIM по време на Годишното събрание на INTA

Делегация от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще участва в Годишното събрание на INTA в Далас през май месец тази година, като експертите ще бъдат придружени и от партньори на Ведомството от ЕС. Освен обичайния щанд, който тази година е с номер 319, OHIM ще бъде домакин за пръв път, на нов формат […]

Конкуренцията в енергетиката

Конкуренцията в енергетиката

ЗЗК в медте: адв. Петър Петров: Конкуренцията в енергетиката

ЗЗК в медте: адв. Петър Петров: Конкуренцията в енергетиката
Резултати от организирания от ip4all.com и IP Bulgaria конкурс по случай Световния ден на Интелектуалната собственост

Резултати от организирания от ip4all.com и IP Bulgaria конкурс по случай Световния ден на Интелектуалната собственост

Победители в тазгодишния конкурс, обявен от ip4all.com и IP Bulgaria по случай Световния ден на Интелектуалната собственост 26 април, са: Димитрина Папагалска с доклад на тема „Същност, икономическа значимост и връзка с лицензионната търговия на патентните тролове и патентните пулове“ и Радослав Михов, който участва със своята магистърска теза „Легално използване на музика в Интернет“. […]

Същност, икономическа значимост и връзка с лицензионната търговия на патентните тролове и патентните пулове

Същност, икономическа значимост и връзка с лицензионната търговия на патентните тролове и патентните пулове

Произход на „Патентния трол” Терминът „патентен трол“ е използван за първи път през 1993 г. и с  него са се описвали компании, които водели агресивни патентни дела. Патентният трол е изобразен първоначално във видеото “TheOriginal Patent Troll”, което е публикувано през 1994г. и е продавано на корпорации, университети и правителствени лица. В него нищо неподозираща […]

Лeгално използване на музика в интернет -част 1

Лeгално използване на музика в интернет -част 1

Лeгално използване на музика в интернет -част 1 В дигиталната епоха достъпът на потребителите до музика е много улеснен от интернета на домашния компютър и на мобилните устройства. Те имат почти неограничени възможности да слушат музиката, която искат, когато и където пожелаят. Вече не е нужно слушателят да притежава физическия носител, за да слуша дадено […]

Патентната дейност в Европа през 2012 г. - рекорди, предизвикателства и решения

Патентната дейност в Европа през 2012 г. – рекорди, предизвикателства и решения

През последните десетилетия патентната активност изживява бум. Нарастват и технологичната и правна сложност на областта, което поставя предизвикателства пред патентната система. Рекордна година – 2012-та година отбеляза нов рекорд по подадени и одобрени патентни заявки в EPO.  Подадените   заявки за патенти са  257 744, което е увеличение с 5.2%, в сравнение с предишната, също рекордна […]