Архив: февруари, 2013

КЗК разреши Ренаиско Б.В. да придобие Дефко

КЗК разреши Ренаиско Б.В. да придобие Дефко

Комисията за защита на конкуренцията разреши Ренаиско Б.В да придобие едноличен контрол върху Дефко ООД Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Ренаиско“ Б.В., Кралство Нидерландия, върху „Дефко“ ООД, София. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението. КЗК разреши Ренаиско Б.В. да придобие Дефко Придобиващото контрол […]

Либерис Медиа заблуждава потребителите

Либерис Медиа заблуждава потребителите

Либерис Медиа заблуждава потребителите при предлагане на първи брой от поредицата Великите кораби Съдът потвърди решение на КЗП за нелоялна практика на издателството „ Либерис Медиа Груп България ” АД Административен съд София – град потвърди решение на Комисията за защита на потребителите за наличие на нелоялна (заблуждаваща) търговска практика, извършвана от „ Либерис Медиа […]

Глоба за Топлофикация София

Глоба за Топлофикация София

Глоба за Топлофикация София за злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Топлофикация София” ЕАД е извършило нарушение на чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в сгради етажна собственост (СЕС). Нарушението може да предотврати, ограничи или […]

Срещу НЗОК е образувано производство

Срещу НЗОК е образувано производство

Срещу НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ( НЗОК ) е образувано производство Производство № КЗК/144/2013 По инициатива на“Екос – Медика“ ООД и „Девимед“ ООД на 14.02.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува производство срещу НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК), с предмет застъпничество за конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията се самосезира срещу Липник – свинекомплекс Николово Решение № […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения
Антифриз, който замръзва

Антифриз, който замръзва

Съмнения за антифриз, който замръзва По повод разпространена информация в медиите за предлагани за продажба в търговската мрежа антифризи, които замръзват преди обозначената на етикета температура, Комисията за защита на потребителите се самосезира, като предприе незабавни действия. С цел защита правото на потребителите на достатъчна информация, въз основа на която да оценяват основните характеристики на […]

EPO приветства историческото подписване на  споразумението за Единен патентен съд

EPO приветства историческото подписване на споразумението за Единен патентен съд

Европейският патентен офис (ЕPО) приветства подписването от Министрите на ЕС на международно споразумение, което установява Единен патентен съд (UPC), което отваря пътя за прилагането на Обединената патентна система на Европа. Подписан от 24 страни-членки, в рамките на тяхната среща на Съвета по конкурентоспособност, споразумението ще влезе в сила веднага щом 13 страни го ратифицират, вкл. […]

Румъния се присъедини към проект Старшинство

Румъния стана тринадесетото национално ведомство, участващо в проекта за Старшинство. Страната се присъедини към Литва, Естония, Латвия, Швеция, Словакия, България, Бенелюкс, Словения, Ирландия, Унгария, Португалия и Чехия. Наличието на точни данни за старшинство е важно за собствениците на европейски търговски марки (марки на Общността), които по-рано са регистрирали идентична марка в страна членка на ЕС, […]

Дългият път към единна патентна защита в Европа

Дългият път към единна патентна защита в Европа

Още от 70-те години, страните членки на ЕС са единодушни, че съществува необходимост от създаването на обща патентна система. За подобряване конкурентоспособността на европейските компании, особено малки и средни предприятия, са необходими както обща патентна система, така и единна система за решаване на патентни спорове. Това би намалило цената за регистриране или оспорване на патент, […]

Неравноправни клаузи в договорите на електроразпределителните дружества

Неравноправни клаузи в договорите на електроразпределителните дружества

Установени са две нови неравноправни клаузи в Общите условия на договори на електроразпределителни дружества Комисията за защита на потребителите разгледа Общите условия на всички електроразпределителни дружества. На свое заседание днес след обсъждане Комисията реши, че са налице следните неравноправни клаузи по смисъла на чл.143 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/: I. „Възражения срещу фактурите […]