Архив: август, 2010

Договор за сътрудничество между WIPO и CERN

Продукти с лого „Стара планина” вече на великотърновския пазар

Продукти с лого „Стара планина” вече на великотърновския пазар

Фирма „Чех” вече снабдява магазините и търговците си с кайми, наденици, кебапчета, кюфтета и салами с новото лого. Интересът към новите продукти е огромен, но все пак продадените количества все още не могат да се сравняват с тези на досегашните продукти. Според собственика на фирмата, с влизането ни в Европейския съюз и навлизането на много […]

МАДОНА НА СЪД ЗАРАДИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

МАДОНА НА СЪД ЗАРАДИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Предмет на спор между световноизвестната изпълнителка и компания L.A Triumph, е новата модна линия на звездата, носеща името „Material Girl“. Според ищците, те още от 1997г продават дрехи със същата марка. От L.A Triumph държат съдът да постанови, че използването от Мадона на марката „Material Girl“ създава „заблуждение“ сред потребителите. Повече подробности на: http://www.vesti.bg/

Нов проект за създаване на хармонизирана база данни с класификационни термини на стоки и услуги

Нов проект за създаване на хармонизирана база данни с класификационни термини на стоки и услуги

Патентно ведомство работи по нов проект на  за създаване на хармонизирана база данни с класификационни термини, основана на Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марки. Проектът е поредната стъпка в посока уеднаквяване  на практиката на OHIM и националните ведомства, намаляване на несъответствията и улесняване на достъпа до класификационните бази данни […]

Промени в таксите за международни заявки

Промени в таксите за международни заявки

Считано от 1 септември, 2010г., еквивалентните суми в евро са променени от Международното бюро. Съответно има и промени в таблицата за таксите за международни заявки, публикувана в OJ EPO 2009, 619. Промените са, както следва: такса за подаване на международна заявка – от EUR 878 на EUR 950; такса за всеки допълнителен лист след 30 […]

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР ЗА R&D ПРОЕКТИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР ЗА R&D ПРОЕКТИ

На 7-ми и 8-ми октомври 2010г., в Берлин, Германия, ще се проведе семинар, който засяга правилното оформяне на договори, свързани с R&D проекти. Ще бъде обърнато внимание на различни аспекти на договорите като допълнителни споразумения, права на достъп, поверителност, собственост и лицензиране. Ще бъде разисквано и по какъв начин държавната помощ и европейските фондове се […]

НИСКА ПАТЕНТНА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ

НИСКА ПАТЕНТНА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Според анализ на БСК, България е с най-малко патенти в страната и чужбина на милион жители сред 27-те страни от ЕС. Много нисък е и делът на високотехнологичния износ. Отчита се, че българската промишленост е ориентирана предимно към секторите на природните ресурси и евтината работна ръка. За повече подробности: http://www.technews.bg/

ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ НА OHIM

ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ НА OHIM

OHIM представи редица промени в практиката си на прекъсване и удължаване на срокове, както и нови насоки в предоставянето на доказателства за използване по време на процедурите по възражение. Според новата политика на ведомството, ако спорещите страни искат прекратяване действието на патент, то ще става за период от една година. По време на прекратяването всяка […]

НОВ ЧЛЕН НА EPO

НОВ ЧЛЕН НА EPO

На 15 юли 2010г., правителството на Сърбия е депозирало документите за присъединяване към Европейската патентна конвенция (ЕПК) и се очаква на 1 октомври тази година да стане 38-та страна членка на ЕПВ. Заявките за европейски патент, подадени на и след тази дата ще включват възможността за посочване на Сърбия, но няма да бъде възможно посочването […]

Лого – предмет на спор между ФБР и Уикипедия

Лого – предмет на спор между ФБР и Уикипедия

От Wikimedia Foundation са готови да стигнат до съд, защото не възнамеряват да се съобразят с искането на ФБР, логото на бюрото да бъде свалено от страницата на интернет-енциклопедия Wikipedia. Според представители на фондацията, проблемът произтича от неправилно тълкуване на закона. За повече информация: http://it.dir.bg/