Архив: юли, 2009

Повишаване на таксите за проучвания - "стимулиране" на бизнеса в криза?

Повишаване на таксите за проучвания – „стимулиране“ на бизнеса в криза?

Патентно ведомство изпрати на всички колеги „новите Номенклатура и Ценоразпис на  услугите, предоставяни ни обществеността, утвърдени от  председателя на Патентно ведомство на 30. 06.2009 г.“, който ще влязат в  сила считано от 01.08.2009 г. с изрична заповед на председателя на  Патентно ведомство. Колегите – Представители по ИС, работещи активно с Патентно ведомство на РБългария, изразиха своето […]

ICC welcomes steps on climate change from G8 and Major Economies Forum

ICC welcomes steps on climate change from G8 and Major Economies Forum

  Paris, 21 July 2009 – G8 leaders took steps at their summit in L’Aquila to develop an effective response to climate change that meets economic, social and energy needs, most especially in developing countries, but more cooperation between governments and business is needed, the International Chamber of Commerce (ICC) said today.   ICC also […]

AIPPI Baltic Conference 2009

AIPPI Baltic Conference 2009

AIPPI Baltic Conference 2009 that will be held at the Nordic Hotel Forum in Tallinn, Estonia on 2 – 5 September 2009 Conference Venue and Special Events Important Dates AIPPI Baltic Conference        2-5 September, 2009 Early Registration Fee          until 31 July, 2009 Late Registration Fee           from August 1, 2009 Conference […]

U.S. patent term for PCT U.S. national stage applications.

U.S. patent term for PCT U.S. national stage applications.

US patent term depends upon several factors.  One factor is when the application is filed in the USPTO.  Unconfirmed reports today indicate that the USPTO agreed, in court, yesterday, that the USPTO has been systematically providing a patent term that is shorter than the patent term mandated by statute, in certain PCT U.S. national stage applications.  Specifically, the […]

КЗК съобщи, че спира рекламата на "УЗАКИ ЗОРБАС"

КЗК съобщи, че спира рекламата на „УЗАКИ ЗОРБАС“

  Комисията задължава производителя „СИС Индъстрис“ ООД в еднодневен срок от получаване на уведомлението да преустанови разпространението на рекламата във всичките й форми. Решението на КЗК, взето на 2 юли, подлежи на незабавно изпълнение. КЗК  установи, „че цялостното впечатление, което те създават, насочва към популярното и в България гръцко питие узо“. Потребителите са подведени от […]

СГС с нов председател - Георги Колев

СГС с нов председател – Георги Колев

На 01.07.2009г. бе избран нов председател на Софийски градски съд – родово компетентният съд за дела по интелектуална / индустриална собственост съгласно – ЗМГО, ЗПрД, ЗПРПМ. Съдия Георги Колев, който  беше избран за председател на СГС на мястото на съдия Светлин Михайлов, встъпи днес в длъжност след подписване на Акт за встъпване пред председателя на […]