Архив: януари, 2009

INTEL could not stop Intelmark

INTEL could not stop Intelmark

Intel tried unsuccessfully to stop the use of the mark Intelmark, owned by CPM, through the European Court of Justice on the ground that it would dilute its famous mark. According to the Court the fact that an earlier mark has a “huge reputation”; that its goods or services are dissimilar to those of the […]

INTEL не успя да спре Intelmark

INTEL не успя да спре Intelmark

Чрез Европейския съд Интел неуспешно се опита да спре използването на марка Intelmark, собственост на CPM. Според Съда, фактът, че по-ранната марка има добра репутация, че стоките или услугите не са сходни или идентични с тези на по-късната марка, че по-ранната марка е уникална и че за средния потребител “по-късната търговска марка напомня на по-ранната” […]

Singapore Treaty to Enter into Force in 2009

Singapore Treaty to Enter into Force in 2009

The Singapore Treaty  will become effective in 2009 following its ratification by Australia on December 16, 2008. This is the tenth ratification of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks (“the Singapore Treaty”) and will allow the treaty to enter into force on March 16. 2009. The Singapore Treaty was adopted by WIPO member states in […]

Споразумението от Сингапур (Singapore Treaty ) относно законите за търговски марки ще влезе в сила през 2009-та

Споразумението от Сингапур (Singapore Treaty ) относно законите за търговски марки ще влезе в сила през 2009-та

Новото международно споразумение, поставящо стандарти на законодателството за търговски марки – процедури по регистрация, ще влезе в сила през 2009-та година след ратификацията му от Австралия на 186.12.2008г. Това е десетата ратификация, която ще позволи влизането в сила на споразумението на 16-ти март 2009. Споразумението от Сингапур бе прието от страни-членки на СОИС на 28.03.2006г. […]

XVIIІ-то поредно издание на Международния фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА.

XVIIІ-то поредно издание на Международния фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА.

Съорганизатори на фестивала са Министерство на културата, Община Шумен, Съюз на артистите в България, Дирекция “Театър, вариететно и цирково изкуство” към МК, Сдружение “Нова българска драма” и ДКТ “Васил Друмев” – Шумен.

Съорганизатори на фестивала са Министерство на културата, Община Шумен, Съюз на артистите в България, Дирекция “Театър, вариететно и цирково изкуство” към МК, Сдружение “Нова българска драма” и ДКТ “Васил Друмев” – Шумен.

НАРЕДБА ЗА СЕКРЕТНИТЕ ПАТЕНТИ

Приета с ПМС № 331 от 20.12.2008 г. Обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се урежда редът за определяне наличието на класифицирана информация и нивото на класификация на сигурността на информацията, както и премахването на нивото на класификация, съдържаща се в заявки за издаване на патенти, наричани […]

Започна Европейската година на креативността и иновациите 2009

Започна Европейската година на креативността и иновациите 2009

На 07.01.2009г. бе обявено официалното начало на Европейската година на креативността и иновациите 2009 – с девиза „Представи ви. Създавай. Иновация“.Целта на годината е да подпомага креативността и иновативността в различните сектори на човешката дейност, както и да се помогне на Европейския съюз да се справи с проблемите и предизвикателствата на глобализиращия се свят. Ще […]

The domains with extension .eu passed 3 millions

The domains with extension .eu passed 3 millions

On 11.01.2009 – two and a half years after its launch, the three millionth .eu domain name was registered by a German citizen. At present the .eu „top-level Internet domain“ is the forth most popular top level domain name in Europe and the ninth worldwide. 30 % freom the registrations come form Germany, 14% from […]

домейните с разширение .eu минаха 3 милиона

домейните с разширение .eu минаха 3 милиона

На 11.01.2009г. – две години след пускането им, бе регистриран три милионният домейн с разширение .eu. Регистрацията е на германски гражданин. Към момента – .eu – е  четвъртия най-популярен „top-level Internet domain“ в Европа и е на девето място в света. 30 % от регистрациите са от Германия, 14% от Холандия, 12% Великобритания. 8% Франция […]

Македония се присъединява към Европейската Патентна Конвенция от 1.01.2009.

Македония се присъединява към Европейската Патентна Конвенция от 1.01.2009.

След присъединяването на Македония, страните – членки на Европейската Патентна Конвенция стават 35, а именно: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Инталия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксенбург, Малта, Македония, Монако, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Свеция, Свейцария, Турция, Великобритания. източник: EPI