ОНІМ старитира услуга за автоматично генерирани сертифицирани копия на заявки и свидетелства за регистрация на марки на Общността

На 10 май, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар ОНІМ стартира нова онлайн услуга, позволяваща на потребителите да получават автоматично генерирани сертифицирани  копия на заявки и свидетелства за регистрация на марки на Общността от базата данни CTM-ONLINE.
Новата услуга е безплатна, много опростена за потребителя и цели усъвършенстване и разширяване опита на ползвателите на онлайн услуги. Подобно на Inspection of Files and Copies, копията се предоставят само с едно действие на клавиатурата.
Според статистическите данни на ОНІМ приблизително 75% от изпращаните във Ведомството Inspection requests се отнасят до получаване на сертифицирани копия на заявки или свидетелства за регистрация.
Допълнителна информация вижте на:

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1104/EBUSINESS/ebis1.en.do