Онлайн подаване на опозиции – нова, по-бърза и опростена eлектронна услуга

OHIM съобщи, че от март 2011 нова услуга за подаване на опозиции по електронен път е заменила съществуващия до момента електронен формуляр. Това ново решение е проектирано на базата на обратната информация, давана от потребителите през последните няколко години и разполага с няколко нови функции, привеждайки го в съответствие с други онлайн услуги като електронното подаване на заявки за регистрация на CTM и RCD.

Представени са нови автоматични проверки, които осигуряват предоставянето на правилни данни, необходими за придвижването на заявката. По-бързото подаване на опозицията се осъществява чрез натискане на бутон “SUBMIT” в полето за преглед. Веднага след това се получава потвърждение с номер на опозицията.

Източник: http://oami.europa.eu/