Ново назначение в CPVO

5000200-cpvo-clПоради увеличения обем юридическа работа във връзка с оспорени заявления и решения, както и редица регулаторни промени, CPVO е увеличило състава на правния си отдел. След провеждане на процедура по избор на Ръководител правен отдел, г-н Франческо Матина бе назначен на поста.

В продължение на много години г-н Матина е бил управляващ съдружник в международна правна фирма със седалище в Рим, където е ръководил екипа по интелектуална собственост в компанията. Миналата година г-н Матина поема пост във Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, където се занимава със спорове по отношение на търговски марки. Богатият му опит в сферата на различни аспекти на интелектуалната собственост ще допълни съществуващите компетенции по право на сортовете растения в правния отдел. Г-н Матина е италианец и ще започне своята работа във Ведомството на 1-ви септември 2013г.

Източник: CPVO