ЗЛОУПОТРЕБА ОТ СТРАНА НА ЧЕЗ

ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ЧЕЗ Комисията за защита на конкуренциятаЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ЧЕЗ

ВАС определи като противозаконни действията на „ЧЕЗ Електро България“ АД във връзка със събираната лихва за забава върху прогнозните стойности на потребената електроенергия.

ВАС потвърди и установеното от КЗК по отношение избора на „ЧЕЗ Лабораторис България” ЕООД да извършва услугата „последваща проверка на електромери”. Според съда възлагането на последваща проверка на електромерите на предприятие от същата икономическа група, не може да гарантира обективност и безпристрастност в действията на дружеството, извършващо проверките.

Още нарушения:

САНКЦИЯ ЗА КАРТЕЛ МЕЖДУ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ

Решение на Комисията за защита на конкуренцията от юли 2008 г., с което на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България, София (ФХСБ) и на Сдружение «Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите», Бургас (РСХС), с което са наложени имуществени санкции за извършено нарушение по чл. 9, ал. 1 т. 1 от ЗЗК (отм.) – пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия, бе потвърдено от ВАС. Съдът смята, че поведението на сдруженията влияе върху цената на хляба и по този начин уврежда конкурентната среда на съответния пазар.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

Наложена е имуществена санкция в размер на 15 446,50 лв. на «Карол-Фернандес Мийт» ООД, гр. Благоевград , за нарушение на задължението по закон да предостави информация. Дружеството не е предоставило документи по преписка за разследване на евентуално извършени нарушения, изразяващи се в забранени вертикални споразумения и злоупотреба с монополно или господстващо положение от няколко търговски вериги в страната.

Източник: http://www.cpc.bg/

Може да харесате още...