hfhfhfhfhfh

XVIIІ-то поредно издание на Международния фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА.

В рамките на 6 дни – от 11-ти до 16-ти май 2009 година – гр. Шумен ще бъде домакин на XVIIІ-то поредно издание на Международния фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА.

 

Настоящото XVIIІ-то издание ще протече в традиционните си три направления:

1. ПРЕГЛЕД НА СПЕКТАКЛИ по драматургични произведения на български автори. Спектаклите не трябва да са участвали във фестивала в периода от 1999 до 2008 г. вкл., като изключения се допускат само за български класически заглавия.

2. АВТОРСКИ ПРОЧИТ на непубликувани и непоставяни нови български пиеси.

       Пиесите трябва да са нови, непубликувани и непоставяни на сцена, във формат А4 и отговарящи на стандарта за печатна страница. Пиеси се приемат по пощата ( в три екземпляра) или по e-mail  и трябва да съдържат изчерпателни данни за връзка с подателя.

      За да бъде включен в предварителната селекция за допускане до „ Авторски прочит” на фестивалното издание през 2009 година,текстът трябва да е получен  в Шумен най-късно до 01 февруари 2009 год.

      – Екземпляри не се връщат.

3. ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА – участие на театри и театрални формации от чужбина със собствени спектакли по български класически или съвременни автори.

Може да харесате още...