Vivacom не нарушава правата на конкурентите

vivacomРекламата на Vivacom – „Цифрова телевизия с възможност за приемане на 25 HD канала“ не нарушава правата на конкурентните компании.

Комисия за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от от страна на „БТК“ АД – „Българска телекомуникационна компания“ АД спрямо НСМСКО „ТВ Клуб 2000“ – асоциация, обединяваща следните предприятия: „Вирджиния Ер Ен“ ЕООД, „Пан телеком“ ЕООД, „Интерсат“ ООД, „Делта ТВ“ ООД, „Кракра“ АД, ЕТ „Людмил Любенов Телесат“, „Вива – Дочка Вълкова“ ЕТ, „Мултимедиа БГ“ ЕООД, „Кабелсат запад“ ООД.
Производството е образувано по искане на НСМСКО „ТВ Клуб 2000“, гр. София, за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 32, ал. 1 и чл.36, ал. 4 от ЗЗК от страна на „Българска телекомуникационна компания“ АД, гр. София, налагане на предвидените от закона санкции и прекратяване на нарушението по повод рекламната кампания на услугата 25 HD канала, молителят посочва, че чрез рекламни билбордове „Виваком“ рекламира предлаганата от тях услуга „Цифрова телевизия“ с възможност за приемане на 25 HD канала (канали с висока резолюция). В рекламния билборд не е уточнено, че въпросните канали могат да се гледат само от клиенти, които получават услугата Vivacom TV чрез интернет свързаност, а това става ясно, едва когато потребителят посети офис на Vivacom, привлечен от офертата. Това, според молителя представлява нелоялна заблуждаваща реклама, тъй като в рекламните билбордове не е уточнено, че въпросните канали с висока резолюция (HD) могат да се гледат само от клиенти, които получават услугата Vivacom TV чрез интернет свързаност.

Проучването установи, че рекламното послание не съдържа твърдения или информация, които са в състояние да формират погрешна представа у добре информирания потребител, в резултат на което същият да предприеме определено икономическо поведение, което не би имал, ако не беше подведен.
В конкретния случай в рекламния билборд присъства и допълнителна информация, поясняваща, че за приемането на HD канали е необходимо потребителят да има HD приемник. Посочен е и интернет адрес, на който е предоставена възможност потребителят да се осведоми за характеристиките на предлаганата услуга и да установи всички нейни параметри. Предвид гореизложеното, КЗК приема, че обсъжданото рекламно послание не е от такова естество да доведе до заблуждение на средно статистическия добре информиран потребител на телевизионни услуги, в резултат на което същият да предприеме определено икономическо поведение, каквото не би имал, ако не беше подведен.

Може да харесате още...