USAID посети Sakpatenti

sakpatentiSakpatenti съобщи, че на 5-ти март 2014 се e провела  официална среща между представители на Американската агенция за международно развитие (USAID), Инициатива за икономически възход (EPI) и Националният център за интелектуална собственост на Грузия Sakpatenti.

Участници са били  г-н Анди Симънс – директор на Global Development  Lab на USAID, старши заместник помощник-администратор на USAID за Европа и Евразия – г-жа Роберта Махони и Директорът на Мисията за Кавказ на USAID – г-н Стефан Хайкин.

Темата на събитието e новата система “ Electronic Filing “ на Sakpatenti която е създадена „с подкрепата и финансирането на Инициативата на USAID за икономически възход (EPI).“ Тази нова система позволява на заинтересованите лица да подават заявки дистанционно, да управляват IP документи и да имат достъп до полезна информация, могат също така и да се плащат такси по интернет.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...