КЗК санкционира ЕМАГ за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Данте Интернешънъл“ СА – ЕМАГ имуществена санкция в размер на 137 887,44 лв. за нелоялно привличане на клиенти (чл. 36, ал. 3 от ЗЗК) във връзка с...