Лицензиите на ЧЕЗ

Лицензиите на ЧЕЗ Електро България АД и на ЧЕЗ Разпределение България Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно социалните и икономически последици от евентуалното отнемане на лицензиите на „ЧЕЗ Електро България“ АД и...