Санкция за имитация на хляб

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция за имитация на хляб Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на ЕТ „Данаил Кунински...