Етикети: форум по конкуренция

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция Интернет страница на Софийски форум по конкуренция На 12 юли 2013 г. стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция на адрес: http://scf.cpc.bg/. На...

Втора конференция на Софийския форум по конкуренция

Втора конференция на Софийския форум по конкуренция

Втора конференция на Софийския форум по конкуренция На 28 май 2013г., в София, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) се проведе Втората конференция на Софийския...