Проект за Закон за защита на търговската тайна – коментари

Коментари на Институт за интелектуална собственост и иновации относно приетия от Парламента на първо четене Закон за защита на търговската тайна.