Служба по трудова медицина се възползва по недобросъвестен начин от поверителна информация

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Хелт Енд Сейфти” ООД – Служба по трудова медицина, гр. София, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на СТМ „Медилавор”...