Етикети: трансфер на технологии

интелектуална собственост, марка на ЕС

„Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“

Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ се проведе хибридно в УНСС.

Сътрудничество между световни организации във връзка с COVID-19

Генералните директори на Световната здравна организация (СЗО), Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Световната търговска организация (СТО) са се споразумeли да засилят подкрепата си за свои членове, които се борят с пандемията, като...

Сътрудничество между Европейското патентно ведомство и Индия

Сътрудничество между Европейското патентно ведомство и Индия

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Ведомството за интелектуална собственост на Индия (IPO India) са се споразумели да подновят своето сътрудничество във връзка с патентите в опит да стимулират иновациите в двата региона. ЕПВ и...

Нов Регламент за групово освобождаване на трансфер на технологии

На 28 март 2014, след поредица обществени консултации с начало през февруари 2013г., Европейската комисия публикува ревизиран Регламент EU 316/2014 относно прилагането на чл. 101(3) от Договора за функционирането на Европейския съюз за категоризиране...