ЕПВ предоставя достъп до дигиталната библиотека за традиционно познание на Индия

На 11.02.2009г. в Мюнхен правителството на Индия и Европейското патентно ведомство подписаха споразумение, което дава възможност на ЕПВ да проверява – Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) (дигитална библиотека за традиционно познание). Договорът дава на...