Етикети: Топлофикация

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия да определят количеството топлина КЗК ще направи оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на част от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването Комисията за...

Глоба за Топлофикация София

Глоба за Топлофикация София

Глоба за Топлофикация София за злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Топлофикация София” ЕАД е извършило нарушение на чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение...

Логото на Топлофикация вече е собственост на Станислава Димитрова

Патентно ведомство на 12 Април 2011, регистрира известното лого на Топлофикация София на името на Станислава Георгиева Димитрова за  следните стоки: уреди за осветление, отопление, парогенериране, водоснабдяване; радиатори за централно парно отопление; ребра на...