Етикети: топлоснабдяване

Закона за енергетиката лишава потребителите от избор

Закона за енергетиката лишава потребителите от избор

Законът за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяване лишават потребителите от избор Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за енергетиката (Глава Десета Топлоснабдяване) и Наредба №...

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия да определят количеството топлина КЗК ще направи оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на част от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването Комисията за...