Нови термини, свързани с COVID-19 в базата данни на СОИС

В терминологичната база данни на СОИС (WIPO Pearl) са добавени около 1500 нови термина, свързани с COVID-19, на 10 езика. Целта е да се улеснят иноваторите да насочват към нови лечения и диагностика на...