Глоба за предлагане на услуги под себестойност

Тера Комюникейшънс АД с глоба за предлагане на услуги под себестойност Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна „Тера Комюникейшънс” АД и наложи имуществена...