Доклад на Министъра на икономиката относно изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от ПВ на Република България

Проект! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ