Да се патентова ли яйцеклетката?

Заключение на генералния адвокат по дело C-364/13
International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents