Заблуждаваща реклама в електронен магазин

Заблуждаваща реклама в електронен магазин Комисията за защита на конкуренцията, установи изършено нарушение на Закона за Защита на конкуренцията – разпространяване на  заблуждаваща реклама от  Шопинг Груп и наложи глоба в размер на 4...